WVV Wageningen betaalt kunstgrasveld zelf

WVV Wageningen wil nog voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, op eigen kosten, een kunstgrasveld laten aanleggen. B&W van Wageningen werkt mee aan het verzoek van de vereniging die op eigen kosten een kunstgrasveld wil laten aanleggen op sportpark De Zoom.

WVV WageningenGoed voorbeeld
Buurvoetbalvereniging SKV krijgt hierdoor de volledige beschikking over het huidige kunstgrasveld op het sportpark, een veld dat tot nu toe met WVV Wageningen wordt gedeeld. De Wageningse sportwethouder Han ter Maat spreekt van “een goed voorbeeld van een ambitieuze sportvereniging die zelf verantwoordelijkheid neemt.” Na de aankondiging dat de gemeente aan het verzoek zal meewerken, zijn gesprekken gevoerd met alle sportverenigingen op De Zoom.

Niet nadelig
De gemeente Wageningen heeft de Sportraad Wageningen gevraagd om te onderzoeken of de aanleg van een kunstgrasveld door WVV nadelig zou uitpakken voor SKV Wageningen. De Sportraad heeft aangegeven dat deze ervanuit gaat dat dit niet het geval zal zijn. Zowel SKV als WVV hebben hun reactie gegeven op de conclusie en het advies van de Sportraad.

Relatief eenvoudig
Omdat bij het zogenaamde H-veld al de nodige voorzieningen zoals de fundering, verlichting en hekwerk aanwezig zijn, kan relatief eenvoudig een kunstgrasveld worden aangelegd. “In een tijd waarin gemeenten over minder geld beschikken moet Wageningen niet een goed initiatief zoals van WVV Wageningen afwijzen”, aldus Ter Maat.

Niet langer delen
WVV Wageningen en v.v. SKV hoeven het huidige kunstgrasveld niet langer te delen zodra het nieuwe is aangelegd. De speelrechten van de andere verenigingen op De Zoom blijven bestaan. De Rugbyclub Wageningen zal, in overleg met WVV, op het nieuwe kunstgrasveld kunnen gaan trainen. WVV Wageningen wordt verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van het nieuwe veld dat bovendien beschikbaar moet blijven voor Wagenings voetbal. WVV Wageningen moet ook afzien van haar contractuele rechten voor het bestaande kunstgrasveld zodat SKV deze volledig kan overnemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant