vv Hierden bestuur struikelt over de Veluwade

Het bestuur van vv Hierden is per direct opgestapt. De leden zullen tijdens een bijzondere ledenvergadering op 4 augustus as. in de kantine van de Hierdense club over deze stap worden geïnformeerd. Het struikelblok is de autonome positie van de Veluwadecommissie.

Het bestuur van voetbalvereniging vv Hierden is gestruikeld over de autonome positie van de Veluwadecommissie die niet haar autonome positie t.o.v. de voetbalclub wenst op te geven.Het bestuur besloot op te stappen na een mislukte poging om alle ‘geld genererende commissies’ bij de voetbalvereniging onder te brengen.

Aanbevelingen
Het onderbrengen van de Veluwadecommissie was één van de aanbevelingen die het huidige bestuur in 2012 aan de leden presenteerde. In een algemene ledenvergadering gingen de leden destijds akkoord met de aanbevelingen.

Autonoom blijven
De onenigheid die is ontstaan heeft betrekking op ‘de Veluwade‘. Dit evenement maakt nog steeds geen onderdeel uit van de organisatie van vv Hierden terwijl de exploitatie van dit vierdaagse evenement in handen is van de ‘Stichting promotie vv Hierden’. Deze ‘Veluwadecommissie’ opereert echter los van de voetbalvereniging en wil autonoom blijven met als gevolg dat het clubbestuur alle grip op deze stichting mist.

Geen zeggenschap
De accommodatie van vv Hierden is gebouwd met toekomstige inkomsten uit de Veluwade als uitgangspunt. Het bestuur van vv Hierden en de Veluwadecommissie verschillen hierover echter fundamenteel van mening. Het verenigingsbestuur vindt het onprettig dat het geen zekerheid en zeggenschap heeft over de inkomsten uit de organisatie van de Veluwade.

Punt
Het clubbestuur wil en kan niet meer de organisatierisico’s lopen voor een autonome Veluwadecommissie. Dit probleem is de afgelopen twee jaar meermaals, maar zonder resultaat, door het bestuur aangekaart. Daarom zet het bestuur er nu een punt achter. Lopende zaken zullen worden afgehandeld, nieuwe besluiten zullen niet meer worden genomen.

De komende Veluwade zal nog gewoon doorgang vinden. Op 31 juli wordt op het parkeerterrein van de voetbalclub de feesttent opgezet en tot 9 augustus krijgt de Veluwadecommissie nog de beschikking over de accommodatie.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant