Voetbalvereniging Zuidoost United maakt doorstart

Voor voetbalvereniging Zuidoost United die te kampen heeft met ernstige financiële en organisatorische problemen die hoofdzakelijk zijn ontstaan door het niet betalen van contributie door een honderdtal leden, is de afgelopen drie maanden de basis gelegd om door te starten.

Voetbalvereniging Zuidoost United maakt doorstartAfscheid
Kwartiermaker Rob Theunisse, voorzitter van het geplaagde Zeeburgia, heeft bij Zuidoost United samen met Henk Blok hard gewerkt aan een doorstart. Hij blijft na deze doorstart bij de vereniging betrokken als adviseur van het bestuur. Theunisse heeft capabele mensen in het bestuur samen gebracht en er is afscheid genomen van 100 niet betalende leden.

Valse start
“Niet betalen is niet spelen” is het motto waarvan iedereen nu goed doordrongen is. Hiermee heeft Zuidoost United een streep gezet door het probleem van een groot aantal leden dat hun contributie niet betaalde. “De vereniging heeft in 2010 een moeilijke start gemaakt vanwege een te optimistische begroting, een hoge schuld uit het verleden en een organisatie die onvoldoende was voorbereid op haar taken”, aldus Theunisse.

Middenkader
Theunisse heeft er vertrouwen in dat een doorstart kans van slagen heeft. De sterkt afgeslankte vereniging heeft nu zo’n 250 betalende leden, een duidelijk contributiebeleid en een boekhouding die op orde is. Tevens wordt de vereniging nu ondersteund door een betrokken middenkader. De basis is dus op orde.

Vitale vereniging
“Er is een deugdelijk en realistisch toekomstplan opgesteld voor voetbalvereniging Zuidoost United en daarom ondersteunen we hen. Maar we verwachten dat de vereniging haar verplichtingen nakomt en doorgroeit naar een ledenaantal van circa 400 om echt een vitale vereniging te worden”, stelt Emile Jaensch, portefeuillehouder Sport.

Geparkeerd
De schuld van zo’n 120.000 euro aan het stadsdeel wordt voorlopig geparkeerd. “We geven voetbalvereniging Zuidoost United onder voorwaarden speelruimte. We willen eerst weten wat de club, op basis van een doortimmerde meerjarenbegroting, kan afbetalen. Pas daarna nemen we een besluit over deze schuld. Het stadsdeel volgt de ontwikkelingen bij de vereniging vanaf heden nauwkeurig en er wordt een functionaris aangesteld die de club gaat helpen om het middenkader te versterken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant