Hoe vv Rijen werk maakt van een veilig sportklimaat

Op Sportpark ‘De Vijf Eiken’ maakt vv Rijen serieus werk van de verbetering van een veilig sportklimaat voor haar clubleden. De vereniging wil dat zaken zoals seksuele intimidatie, misbruik, pesten, mishandeling en drugsgebruik zich niet meer voordoen binnen de hekken van haar sportcomplex.

Voetbalvereniging vv Rijen maakt werk van de verbetering van een veilig sportklimaat. De vereniging wil misstanden zoals misbruik en pesten voorgoed buiten de club houden.Veiligheid en sportiviteit
Vv Rijen kent al een FairPlay-beleid dat in de toekomst, wellicht in een gewijzigde vorm, een integraal onderdeel zal gaan worden van onderstaande projecten. Dit alles onder het mom ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Zo laat vv Rijen uitsluitend jeugdkaderleden toe nadat door hen een VOG is overlegd.

Operationele handvatten
In het sportseizoen 2015/2016 gaat het bestuur van vv Rijen haar leden, de ouders en het verenigingskader operationele handvatten aanbieden om gepaste om te kunnen gaan met ongewenste situaties op en rond haar sportvelden. Hiervoor worden de volgende twee projecten gestart waaraan medewerking wordt verleend door NOC*NSF, KNVB, Halt, P&M Jeugdvoetbalbegeleiding en de gemeente Gilze Rijen.

Naar een veiliger sportklimaat
Dit actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Er is een veiligheidsanalyse gemaakt en de uitvoering van dit plan start in september as.

Positief voetbalklimaat
vv Rijen bespreekt een samenwerking met de gemeente. Een belangrijk onderdeel van het plan is om trainers en teamleiders regelmatig via clinics te instrueren en te begeleiden zodat zij afwijkend gedrag gaan herkennen en corrigeren. Leden van vv Rijen die aan de voorbereiding van deze projecten willen bijdragen, kunnen zich bij een van de bestuursleden aanmelden of via FairPlay vv Rijen.

Vertrouwenspersoon
Omdat er soms vertrouwelijk moet kunnen worden gecommuniceerd wordt door vv Rijen een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. Deze taak wordt voorlopig door een bestuurslid uitgevoerd die contact met een clublid zal opnemen dat heeft aangegeven daaraan behoefte te hebben. Deze ‘ombudsman’ is via e-mail bereikbaar.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten