Sportclub Teuge groeit pijlsnel uit z’n jasje

Sportclub Teuge loopt zowel op trainingsavonden als ’s zaterdags tegen de grenzen van haar veldencapaciteit aan. De sportvereniging (voetbal, gymnastiek en volleybal) hoopt dat de gemeenteraad van Voorst het college zal vragen om voor dit capaciteitsprobleem snel met een oplossing te komen.

Sportclub Teuge groeit pijlsnel uit z'n jasje en zoekt steun voor uitbreiding van de veldcapaciteitSlechts één grasveldje
Er is het bestuur veel aan gelegen om voor aanvang van het sportseizoen 2014/2015 over extra trainingscapaciteit te kunnen beschikken. Nu moet de club het stellen met één grasveldje dat als trainingsveld wordt gebruikt. “De drie wedstrijdvelden mogen we van de KNVB niet voor trainingsactiviteiten gebruiken”, stelt clubvoorzitter Arne Pruijt.

Stormachtige groei
Door de stormachtige ledengroei zal binnen twee jaar een tekort aan wedstrijdvelden ontstaan. In juni 2007 telde Sportclub Teuge nog maar 270 (veld)voetballende leden, op 1 juni 2013 was dit aantal al gegroeid naar 389. De groei zit met name bij de pupillen. Hun aantal steeg van 71 in 2007 naar 177 in 2013. Sportclub Teuge schat dat over 3 jaar het aantal actieve voetballers bij de club de 500 is genaderd of gepasseerd.

Gunstige ontwikkeling
Met het huidige ledental worden de velden al zwaar belast en de reële verwachting is dat deze belasting in de toekomst alleen maar sterk zal toenemen. De gunstige ontwikkeling van het ledental leidt echter tot een nog grotere veldbelasting, aldus Pruijt. En een ledenstop zou funest zijn voor de continuïteit.

Beste optie
De club beschikt thans over drie speelvelden en een trainingsveld. De Stuurgroep Accommodatie van Sportclub Teuge heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de veldcapaciteit in de pas kan blijven lopen met de ledengroei in de komende jaren. Hieruit komt de uiteindelijke beschikking over twee natuurgras- en twee kunstgrasvelden als noodzakelijk en beste optie naar voren. De aanlegkosten worden geraamd op 610.000 euro.

Regeren is vooruitzien
De club zal zelf een deel van deze kosten moeten financieren maar voorzitter Pruijt hoopt op financiële steun van de gemeente. Een aloud adagium luidt: ‘regeren is vooruitzien’ maar het college van B&W van de gemeente Voorst staat op het standpunt dat Sportclub Teuge nog geen wezenlijk capaciteitsprobleem heeft.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant