Rekenkamercommissie onderzoekt RKC Waalwijk dossier

Na positief nieuws over het voldoen van de belastingschuld van RKC Waalwijk door een investeerder, is in de Waalwijkse gemeenteraad een debat losgebrand tussen de zittende coalitie en de oppositiepartijen. Inzet is het boven water krijgen van de gemeentelijke afspraken met, en het toezicht op, de club.

Een onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Waalwijk onderzoekt de gang van zaken rond het RKC Waalwijk dossierRaadsonderzoek
Om alle informatie in detail op tafel te krijgen schuwde de oppositie in de gemeenteraad niet om te vragen om de inzet van het zwaarste middel, een raadsonderzoek. Waar de gemeenteraad het gemeentebeleid bepaalt, en controleert of het college van B&W dat beleid goed uitvoert, kan zij een voorstel doen om te laten onderzoeken of het B&W haar werk goed heeft gedaan. Dit is echter een zwaar middel en wordt uitsluitend toegepast bij echt zwaarwegende onderwerpen.

Rekenkamercommissie
Het college van B&W van Waalwijk was echter van mening dat hier geen sprake was van een situatie die om een dergelijk zwaar middel vroeg en bleek meer voorstander van een onderzoek van het RKC-dossier door onafhankelijke Rekenkamercommissie van de gemeente. Voor deze optie werd uiteindelijk gekozen.

Afspraken
Het onderzoek door de Rekenkamercommissie moet zich gaan richten op de vraag wat er allemaal is misgegaan in het RKC-dossier, en dan met name op de rol die de raad en het college hebben gespeeld. Ook moet onderzocht worden of er sprake is geweest van falend toezicht en wat precies de gang van zaken is geweest rond het maken van afspraken met RKC Waalwijk.

Gevarenzone
De gemeenteraad vindt onderzoek noodzakelijk nadat gebleken is dat de gemeente tijdens de meest recente reddingsoperatie van de Brabantse voetbalclub, een cruciale rol heeft gespeeld om de club op het spoor richting een gezonde toekomst te zetten. De club is overigens nog niet uit de financiële gevarenzone, want na afwikkeling van de belastingschuld heeft RKC nog schulden bij de gemeente en sponsoren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant