Onweer kost de D-pupillen van Buitenboys 100 euro

Sportclub Buitenboys in Almere heeft geen goed woord over voor een beslissing van de tuchtcommissie van de KNVB. Die oordeelde dat de vereniging fout zat toen tijdens een wedstrijd in augustus D-pupillen van het veld liepen vanwege naderend onweer.

Onweer kost de D-pupillen van Buitenboys 100 euroDoorspelen
Volgens voorzitter Rob Mueller is de scheidsrechter in deze wedstrijd vorige maand meermalen verzocht om de wedstrijd stil te leggen om de kinderen niet in gevaar te brengen. De scheidsrechter vond echter dat er doorgespeeld kon worden. De coach van het team heeft daarop zijn voetballers zelf van het veld gehaald en meegenomen naar de kantine.

Boete
Voor het weglopen van het veld krijgt Buitenboys honderd euro boete. Omdat Buitenboys het functioneren van de tuchtcommissie in bredere zin aan de kaak wil stellen, volgt er nog een gesprek met de KNVB en een vertegenwoordiger van de tuchtcommissie. Het is van belang te weten hoe een scheidsrechter dient te handelen volgens het Handboek scheidsrechterszaken veldvoetbal 2014-2015. Op pagina 24 van dit handboek staat over onweer het volgende:

6.5. Onweer
In geval van onweer dient de scheidsrechter als volgt te handelen:
a. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen moet de scheidsrechter beide assistent-scheidsrechters vragen om alert te zijn op de onweersontwikkeling.
b. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers en toeschouwers als de tijd die verloopt tussen de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan 10 seconden. Het onweer bevindt zich dan binnen 3 km afstand. Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen is het dan tijd maatregelen te nemen. Het bovenstaande is een vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms plotseling aankondigen al gaat er meestal wel een dreigende weerontwikkeling aan vooraf. Blijf alert op dergelijke ontwikkelingen!
c. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, onderbreek de wedstrijd dan onmiddellijk.
d. Spelers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters dienen zich terug te trekken in de kleedgebouwen.
e. De scheidsrechter meldt de reden van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd aan de beide aanvoerders. Het bestuur van de ontvangende vereniging zal via de geluidsinstallatie de toeschouwers verzoeken een schuilplaats te zoeken in de gebouwen, auto’s of bussen. Een overdekte tribune biedt een redelijke bescherming.
f. De wedstrijd kan ten hoogste 30 minuten worden onderbroken. Daarna dient de wedstrijd definitief te worden gestaakt. Eerder definitief staken is mogelijk als bijvoorbeeld door enorme neerslag het veld onbespeelbaar is geworden. Het definitief staken binnen 30 minuten moet echter een uitzondering zijn.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant