SV Eemnes nodigt voltallig gemeentebestuur uit

Door het aantreden van een nieuw college van B&W in Eemnes zijn de plannen om versneld velden te vervangen vertraagd. Om het nieuwe college een duidelijk beeld van de urgentie te schetsen heeft SV Eemnes op 21 oktober de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een bezoek aan de vereniging.

Door de gemeenteraad en het college van B&W uit te nodigen, heeft SV Eemnes de urgentie van de vervanging van de huidige natuurgrasvelden voor kunstgras, goed onder de aandacht kunnen brengen.Vrijwel voltallig
Dit bezoek had als doel om de raadsleden duidelijk te maken hoe groot de urgentie is om de overstap te maken van natuur- naar kunstgrasvelden. Het college van B&W en de raads- en commissieleden kwamen vrijwel voltallig langs voor een bezoek en de toelichting op het complex van SV Eemnes.

Veldbeheer
Naast het goed informeren was een ander doel van deze bijeenkomst om van gedachten te wisselen over het beheer en de toekomst van de sportvelden. Zowel de gemeente als SV Eemnes streven naar een goede en betaalbare oplossing die de inmiddels meer dan 700 leden tellende vereniging, de trainings- en wedstrijdcapaciteit biedt voor alle, bijna 40, elftallen gedurende het hele seizoen.

Levendige discussie
Voor de aanwezigen werd een uitgebreide rondleiding over de accommodatie en de velden van de SV Eemnes gegeven waarna door het bestuur van SV Eemnes een presentatie werd gegeven over de vereniging. Na een zeer levendige discussie werden het college van B&W en de raads- en commissieleden door het bestuur bedankt voor hun aanwezigheid, de getoonde interesse hun actieve deelname aan de bijeenkomst.

Geen competitievervalsing
Gedurende het komende seizoen zal er uitvoerig overleg worden gevoerd met de gemeente Eemnes om te komen tot een definitief besluit vanuit de gemeente over de herinrichting van de velden. De reglementen van de KNVB voorzien erin dat alle velden van een voetbalvereniging kunstgrasvelden mogen zijn. Gewoon gras is geen verplichting meer en wordt door de bond ook niet meer geacht tot competitievervalsing te leiden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant