FVC (Friesche Voetbal Club) kampt met bestuurscrisis

De Leeuwarder hoofdklasser FVC (Friesche Voetbal Club) lijkt zowel sportief als organisatorisch in zwaar weer te verkeren. Aftredend voorzitter Adrie Jaarsma heeft aangegeven dat aan alle verenigingsleden een brief is verstuurd met uitleg over de situatie waarin de vereniging zich bevindt.

Een uit de hand gelopen ruzie tussen het FVC-bestuur en de FVC-zakenclub is voor het verenigingsbestuur de aanleiding om de handdoek op het veld te gooien.Een uit de hand gelopen ruzie tussen het FVC-bestuur en de zakenclub is voor het bestuur aanleiding om de handdoek op het veld te gooien.

E-mailberichten
De hoofdtrainer en tevens bestuurslid van de zakenclub heeft de pers ingelicht over de ontstane situatie. Het gevolg was dat aan bestuursleden onverkwikkelijke e-mailberichten werden toegezonden waarvan de inhoud hen heeft doen besluiten om per direct op te stappen als FVC-bestuur. Maar hoe is deze situatie ontstaan?

Stoppen
Het vorige bestuur besloot in september 2013 tot een herstructurering via een werkgroep die onder leiding van de huidige vice-voorzitter Jan Oosterhoff. Deze werkgroep had haar plannen begin 2014 gereed toen bleek dat het grootste deel van het vorige bestuur aangaf te stoppen. Hierop kozen de bestuursleden een nieuw FVC-bestuur tijdens de ALV van mei 2014. De scheidende voorzitter, het bestuurslid technische zaken en algemeen bestuurslid en hoofdsponsor, bleven wel aan als bestuurslid van de Zakenclub.

Tering naar de nering
Het nieuwe bestuur ontdekte dat de financiële situatie van de club vanaf 2011 was verslechterd en dat in seizoen 2013/2014 zou worden afgesloten met 15.000 euro verlies. Op de begroting van het seizoen 2014/2015 was een tekort van 20.000 euro. Het nieuwe bestuur bleek opgezadeld te zijn met financiële problemen en besloot de tering naar de nering te zetten en de bouw van de nieuwe tribune te annuleren. De drie voormalige bestuursleden vonden dit maar flauwekul.

Stap maar op
In februari 2015 gaven Ronald Spoelstra en Jan van der Meulen van de FVC-zakenclub in een gesprek met voorzitter Jaarsma en Douwe Zondervan, aan dat het bestuur moest opstappen. De Zakenclub zou wel “een nieuw bestuur regelen” dat later per mail nog eens bevestigd. Omdat het bestuur van FVC wordt benoemd door de leden en niet door de Zakenclub, heeft het nieuwe bestuur uiteraard geen gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur van de Zakenclub.

Pers
Het bestuur van de Zakenclub heeft vervolgens, zonder medeweten van het FVC-bestuur, een brief gestuurd naar alle sponsoren. Het bestuur van de Zakenclub ontving hierop diverse boze reacties van sponsoren die niet achter de handelswijze van het bestuur van de Zakenclub staan. Vervolgens heeft een bestuurslid van de Zakenclub de pers over de ontstane situatie ingelicht.

Begrip
“Wij zijn ons ervan bewust dat het grootste deel van de leden achter het nieuwe bestuur van FVC staat en dat slechts een kleine groep haar wil aan de club wil opleggen. Maar door het geroddel, het persoonlijk beschadigen en de dreigementen kan het bestuur zo niet besturen. Voor ons en onze gezinnen is het niet meer verantwoord met deze spanningen te leven. Het spijt ons dat we uw verwachtingen niet hebben kunnen waarmaken maar hopen op uw begrip voor ons besluit”, aldus voorzitter Adrie Jaarsma.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.