Kritische fase in het bestaan van SC Veendam

De KNVB heeft van SC Veendam vernomen dat de club surseance van betaling heeft aangevraagd. Volgens het licentiereglement kan surseance van betaling reden zijn om de licentie in te trekken. De licentiecommissie van de bond zal op korte termijn overleggen over de verdere procedure.

Advies
Mocht de licentiecommissie beslissen het proces tot het intrekken van de licentie te starten, dan wordt – zoals reglementair vastgesteld – eerst advies gevraagd aan het bestuur betaald voetbal van de KNVB en de Centrale Spelersraad (CSR). De CSR heeft dan twee weken om de licentiecommissie te adviseren.

Bedenktijd
De adviezen van deze partijen zijn voor de licentiecommissie niet bindend maar de commissie moet bij een besluit dat indruist tegen het advies van de CSR, wel twee weken bedenktijd in acht nemen.

Categorie I
De KNVB verwijst voor meer informatie met betrekking tot de (financiële) positie van SC Veendam naar de club zelf. Wel kan de KNVB aangeven dat SC Veendam sinds enige tijd in categorie I is ingedeeld vanwege de financiële positie. Voor meer informatie over het licentiereglement kunt u het reglement betaald voetbal van de KNVB raadplegen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant