Rechter; WSG moet lekkage in sporthal Parkzicht verhelpen

De kantonrechter heeft sportexploitant Cees Arendse gedeeltelijk in het gelijkgesteld in het kort geding tegen WSG, vanwege nalatig onderhoud aan sporthal Parkzicht. De rechter veroordeelde WSG tot het verhelpen van de lekkage in de sporthal en het betalen van de proceskosten van Arendse.

Volgens het vonnis is WSG verplicht om binnen drie maanden de lekkage te verhelpen, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro voor iedere dag dat de woningcorporatie in gebreke blijft. Daarnaast wordt zij geacht de proceskosten van Arendse te betalen.

Arendse stapte naar de rechter vanwege de lekkage in het pand en de slechte staat van de waterleiding. De lekkage zorgde ervoor dat hij zich genoodzaakt zag om augustus jl. de sporthal op slot te draaien. Eind oktober troffen de twee partijen elkaar in de rechtbank om beide hun verhaal te kunnen doen.

Arendse eiste van WSG dat zij de lekkages zou verhelpen, het waterleidingsysteem zou repareren en de proceskosten zou betalen. De rechter ging daar gedeeltelijk in mee vanwege het ‘spoedeisende belang’ van een reparatie, nu de sporthal gesloten is. De reparatie van het waterleidingsysteem liet de rechter in het vonnis achterwege omdat voldoende onderbouwing ontbreekt.

Woordvoerster Diana Coolegem van WSG liet weten dat het vonnis ontvangen is en bestudeerd wordt maar dat de prioriteit momenteel ligt bij het bepalen van de toekomst van de noodlijdende woningbouwcorporatie. “Daar wil ik het voorlopig bij laten”, aldus Coolegem.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant