SWS mag 54 miljoen aan borgstelling verstrekken

SWS in Wateringen had eind 2013 een ‘vrij’ vermogen van bijna 9 miljoen euro. Met de banken is afgesproken dat de factor 6 ten opzichte van het kapitaal kan worden gehanteerd om borgstellingen te verstrekken. Per saldo mag de stichting dit doen tot een totale som van 54 miljoen euro.

SWS houdt haar vrije vermogen zoveel mogelijk in tact zodat dit beschikbaar blijft voor borgstellingen voor andere sportverenigingen.

Werkwijze
Het vertrouwen van gemeenten en banken in SWS is groot. “Het lage aantal uitbetalingen is volgens directeur Dick Zeegers mede het gevolg van onze succesvolle werkwijze die is gebaseerd op een stringente toets bij een aanvraag voor een borgstelling, gevolgd door jaarlijkse controle van de jaarstukken nadat de borgstelling is verstrekt.

Stringente toets
Sportverenigingen die willen investeren in de accommodatie en daarvoor een bancaire lening wil afsluiten, doen in de regel een beroep op een borgstelling van de stichting. Om te kunnen vaststellen of die verenigingen in staat zullen zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, vraagt SWS de clubs om gegevens beschikbaar te stellen zoals ledentallen, contributies per categorie, het investerings- en financieringsplan, de balans, verlies- en winstrekening en een meerjarenbegroting.

Jaarlijkse controle
Na toekenning van de borgstelling blijft de stichting een project gedurende de looptijd van de borgstelling volgen om, indien nodig, tijdig bij te sturen. De jaarlijkse rapportages van SWS worden ter informatie ook aan de betrokken gemeente en de bank beschikbaar gesteld. Verslechtert de financiële positie van een vereniging, dan zal SWS trachten om de situatie te verbeteren, zodat de club aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Ondersteuner
SWS is vaak ondersteuner voor de sportbestuurders. De adviseurs van SWS begeleiden tientallen investeringstrajecten per jaar, terwijl een sportbestuurder zo’n traject wellicht maar één keer in zijn leven doorloopt. En de adviseurs van SWS kennen ‘de weg’ naar de gemeenten, banken, fiscalisten en mogelijke subsidieverstrekkers.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.