Toetsenbord uit het vet, nieuwe subsidieronde EDS

Volgende week start de volgende subsidieronde voor de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) voor sportclubs en -stichtingen. Een subsidieaanvraag kan vanaf 2 januari 2017, 09:00 uur worden ingediend. Zorg dat u er op tijd bij bent!

Deze EDS regeling ondersteunt t/m 2020 investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie rond sportaccommodaties. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS.

Doel van deze EDS regeling

De EDS-subsidieregeling draagt bij aan energiebesparing zoals is afgesproken in het Nationaal Energie Akkoord, door het energiebesparingspotentieel van sportverenigingen en sportstichtingen te benutten. Deze organisaties kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruik maken van deze regeling indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Doelgroep voor deze subsidieregeling

  • Voor sportstichtingen geldt dat zij eigenaar moeten zijn van – een deel van – een accommodatie die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportclub;
  • Sportverenigingen dienen lid te zijn van een sportbond die bij NOC*NSF is aangesloten en de sport die wordt aangeboden moet door NOC*NSF erkend zijn;
  • Een intermediair kan namens een sportclub of -stichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging omdat deze is gekoppeld aan investeringen voor de specifieke sportaccommodaties.

Te subsidiëren kosten

De hoogte van de subsidie is een percentage van de te subsidiëren kosten die bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur, niet voor arbeidskosten. Het subsidiepercentage bedraagt voor sportverenigingen 30% en voor sportstichtingen 15%. Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager, per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waarvan de te subsidiëren kosten minder zijn dan 3.000 euro komen niet in aanmerking.

Combinatie borgstelling/subsidieregeling

Sportverenigingen en -stichtingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening om een investering te kunnen doen. Indien zij eerst een energie-advies laten opstellen, ontvangen zij daarvoor een extra subsidie van 500 euro.

Regel eerst uw eHerkenning

Een aanvraag moet digitaal worden gedaan via mijn.rvo.nl. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning, een gestandaardiseerd inlogsysteem. Een eHerkenningsmiddel wordt binnen 1 tot 7 werkdagen geleverd. Zonder deze eHerkenning kan geen aanvraag digitaal worden ingediend via het eLoket. Regel een eHerkenningsmiddel dus op tijd!

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.