Veiliger sportklimaat sportvereniging via HALT

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent de stichting HALT een subsidie van 30.000 euro toe om de veiligheid van drie voetbalverenigingen in Amsterdam, Arnhem en Waalwijk in kaart te brengen, als basis voor een advies voor een veiliger sportklimaat op die clubs.

Subsidie veiliger sportklimaat voor stichting HALTDe stichting HALT krijgt een adviserende rol in het veiliger maken van sportverenigingen.

Halt en sport
De veiligheidsanalyses worden dit najaar, als het nieuwe voetbalseizoen van start gaat, onder de noemer ‘Halt en sport’ uitgevoerd. Als de methode werkt, zal zij breder worden toegepast. Hiermee wil de minister bijdragen aan een veiliger sportklimaat.

Intensivering
De subsidietoekenning vloeit voort uit de intensivering van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ dat in 2011 is opgesteld. Naar aanleiding van de tragische dood van de grensrechter eind 2012 in Almere, hebben de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid dit plan in april versterkt. Een van de maatregelen is de uitvoering van het programma ‘Veilige Publieke Taak‘ (VPT) van het ministerie van BZK richting sportwereld.

Veilige sportvereniging
De stichting HALT zet zich in om jeugdcriminaliteit terug te dringen en wil sportverenigingen, bonden, gemeenten en ministeries ondersteunen en inzicht geven in manieren om te komen tot een veiliger sportklimaat. Zij betrekt ouders en jongeren en maakt hen verantwoordelijk voor een veilige en sociale sportvereniging. Halt paste de aanpak eerder toe op scholen, in een traject dat samen met VPT werd uitgevoerd om agressie en geweld tegen onderwijspersoneel terug te dringen.

Breed gedragen
Ook het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ draagt bij aan de financiering van dit pilotproject van de stichting HALT. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en de sportkoepel NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de MOgroep (de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant