Veiliger sportklimaat sportvereniging via HALT

Veiliger sportklimaat sportvereniging via HALT

Minister Plasterk van BZK kent de stichting HALT een subsidie van 30.000 euro toe. Hiermee moet voor een veiliger sportklimaat, de veiligheid van 3 voetbalclubs in Amsterdam, Arnhem en Waalwijk in kaart worden gebracht.

De stichting HALT krijgt een grotere en adviserende rol in het veiliger maken van sportclubs in Nederland.

Halt en sport

De veiligheidsanalyses worden in het nieuwe voetbalseizoen uitgevoerd onder de noemer ‘Halt en sport’. Als de methode werkt, zal deze in de sport breder worden toegepast. Hiermee wil de minister bijdragen aan een veiliger sportklimaat.

Intensivering

De subsidietoekenning vloeit voort uit de intensivering van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ dat in 2011 is opgesteld. Naar aanleiding van de tragische dood van de grensrechter eind 2012 in Almere, hebben de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid dit plan in april versterkt. Een van de maatregelen is de uitvoering van het programma ‘Veilige Publieke Taak‘ (VPT) van het ministerie van BZK richting sportwereld.

Veiliger sportklimaat

De stichting HALT zet zich in om jeugdcriminaliteit terug te dringen. Halt wil ook de sportclubs, bonden, gemeenten en ministeries ondersteunen en inzicht geven in de manieren waarop een veiliger sportklimaat kan worden gerealiseerd.

Zij betrekt ouders en jongeren en maakt hen verantwoordelijk voor een veilige en sociale sportvereniging. Halt paste de aanpak eerder toe op scholen, in een traject dat samen met VPT werd uitgevoerd om agressie en geweld tegen onderwijspersoneel terug te dringen.

Breed gedragen

Ook het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ draagt bij aan de financiering van dit pilotproject. Het programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF met KNVB, de KNHB en de sportkoepel als voortrekkers.

De ontwikkeling van een veiliger sportklimaat heeft de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar ook het ministerie van VenJ, de VNG en de MOgroep staan achter dit initiatief.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten