Uitvoeringsregeling Subsidie Topsportaccommodaties

Goede sportaccommodaties zijn een randvoorwaarde voor succesvolle gehandicapten-, breedte- en topsport. Met de Uitvoeringsregeling Subsidie Topsportaccommodaties 2014 wil Noord-Holland een investeringsbijdrage leveren aan provinciale topsportaccommodaties met een (inter)nationale uitstraling.

Uitvoeringsregeling Subsidie Topsportaccommodaties Provincie Noord-HollandNoord-Holland wordt hiermee in staat gesteld om EK- en WK-wedstrijden te organiseren die aan het imago van NH als topsportprovincie bijdragen.

Topsportaccommodaties
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en landelijke sportbonden voor investeringen in sportaccommodaties in de provincie Noord-Holland die ertoe leiden dat de accommodatie geschikt wordt gemaakt als topsportaccommodatie. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor investeringen in al bestaande topsportaccommodaties in de provincie Noord-Holland. De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de door de provincie noodzakelijk geachte kosten, met een maximum van 604.342 euro.

Weigeringsgronden
Er bestaan gronden op basis waarvan subsidie geweigerd zal worden. Dat zal het geval zijn indien:

  • De activiteit financieel niet haalbaar is
  • Voor de sportaccommodatie in de afgelopen 5 jaar reeds een subsidie is verstrekt door gedeputeerde staten
  • De exploitatie van de topsportaccommodatie naar het oordeel van gedeputeerde staten voor tenminste 3 jaar onhaalbaar is
  • De sportaccommodatie niet geschikt is of geschikt wordt gemaakt voor gehandicaptensport
  • De sportaccommodatie niet gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor breedtesport
  • Ten aanzien van de aanvrager van de subsidie er een bevel tot terugvordering uitstaat van de Europese Commissie ingevolge een eerder besluit
  • De subsidie-aanvrager een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in paragraaf 2.1 van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun.

Tenderregeling
In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden. Deze regeling is een ‘tenderregeling’ wat betekent dat alle aanvragen tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de regeling vindt u o.a. de inhoudelijke criteria op basis waarvan uw aanvraag wordt beoordeeld.

Aanvragen voor 3 september
De uitvoeringsregeling is open vanaf 30 juli 2014 en uw aanvraag moet uiterlijk op 3 september 2014 door de provincie zijn ontvangen. U kunt een aanvraag schriftelijk indienen, door gebruik te maken van het aanvraagformulier van deze regeling en dit (volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen) op te sturen naar de provincie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.