Terugleversubsidie moet salderingsregeling vervangen

Terugleversubsidie moet de huidige salderingsregeling vanaf 2020 gaan vervangen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een terugleversubsidie als vervanging van de salderingsregeling. Wiebes stelt dat hij daarvoor drie goede redenen heeft.

 

Minister Wiebes wil de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een terugleversubsidie. Hij heeft de Tweede Kamer per brief over dit voornemen geïnformeerd.

Drie overwegingen

Minister Wiebes heeft drie overwegingen om een investeringssubsidie te vervangen door een terugleversubsidie (TS):

 de TS zou de beste stimulans geven om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen optimaal produceren;
 een TS zou draagvlak genieten van o.a. de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis;
 de TS biedt een makkelijkere overgang voor degenen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen.

Terugverdientijd

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is een terugverdientijd van zeven jaar en de nieuwe regeling richt zich ook op andere bronnen dan de zon. Als Wiebes de salderingsregeling niet zou vervangen, dan zou de terugverdientijd voor zonnepanelen in 2025 zijn gedaald naar 4 jaar. Daarmee zou volgens hem overstimulering optreden.

Terugleversubsidie vervangt salderingsregeling

De TS is een vergoeding voor de stroom die aan het net teruggeleverd gaat worden. Huishoudens en bedrijven hoeven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE te betalen.

In 2020 moet de TS de huidige regeling gaan vervangen en het ministerie stelt elk jaar het subsidieplafond vooraf vast. Voor de gebruikers van de salderingsregeling zal een overgangsregeling worden bedacht.

Wiebes laat ook onderzoeken of grotere gebouwen zoals scholen en kantoren, in de regeling kunnen worden opgenomen en of ook de Postcoderoosregeling kan worden vervangen.

Aanvragen bij de RVO

Alle zaken rond de TS zullen via de RVO moeten gaan lopen. Hier zal ook de terugleversubsidie kunnen worden aangevraagd. Hoe de hoeveelheid terug geleverde stroom gemeten zal gaan worden, is nu nog niet bekend. De minister wil het voorstel voor de nieuwe TS nog in de zomer van 2018 doen.

Het verkeerde been

Worden de vele sportclubs die zonne-energie zijn gaan opwekken nu op het verkeerde been gezet? Want een goed functionerende regeling gaat op de schop en de overheid wijzigt een regeling doorgaans niet om er zelf slechter van te worden.

Veel sportclubs dragen bovendien gezamenlijk bij aan het behalen van een belangrijk Europees hoofddoel in 2020. Het is dus maar de vraag in hoeverre een wijziging van de bestaande regeling het bereiken van dit doel in de weg zal gaan staan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.