Terugleversubsidie als vervanging salderingsregeling

Komt er al in 2020 een terugleversubsidie als vervanging van de salderingsregeling?

Het kabinet wil de salderingsregeling vervroegd afschaffen en vervangen door een terugleversubsidie.  “Dit kan tot vertraging van de uitrol van zonnepanelen leiden”, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te willen voeren. Het kabinet ambieert een teruglever subsidie.

Terugleversubsidie

In de zomer van 2017 meldde minister Kamp nog dat er pas vanaf 2023 een opvolger van de salderingsregeling zou komen. Holland Solar is daarom verbaasd over de plotselinge aankondiging. De branchevereniging staat vooralsnog achter de keuze voor een terugleversubsidie maar houdt wel een slag om de arm m.b.t. de uitwerking.

Salderingsregeling

Het PBL heeft op verzoek van de Tweede Kamer de effecten van het nieuwe regeerakkoord op het klimaat en energie berekend. Over het afschaffen van de salderingsregeling zegt het planbureau: “Vervanging van de salderingsregeling voor zon-pv kan al voor 2020 tot een lagere groei van de hoeveelheid zon-pv leiden.”

Minder toename zon-pv

Het PBL benoemt het effect van de maatregel. “Door wijziging van het beleid zal de toename van kleinschalige zon-pv circa 20% lager uitvallen dan in de Nationale Energieverkenning 2017.

Aanpassing fiscale praktijk

“Het regeerakkoord lijkt ervan uit te gaan dat de middelen die vrij komen ook weer voor verduurzaming ingezet gaan worden. Maar dit is nu niet de fiscale praktijk, dus moet dit eerst geregeld worden”, aldus het PBL.

Zolang dit niet geregeld is, leidt aanpassing van de salderingsregeling tot circa 4 Petajoule minder hernieuwbare elektriciteit. Het kabinet lijkt met de voorgenomen wijziging geen rust en stabiliteit in de markt van zon-pv na te streven.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.