Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen daarvoor een subsidie van 30% van de investering krijgen bij investeringen boven de 3.000 euro. Als een club eerst een energieadvies laat geven kan de bijdrage in deze subsidieregeling met 500 euro worden verhoogd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vandaag de nieuwe Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties gepubliceerd.Dit staat in de nieuwe Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die vandaag is gepubliceerd.

RVO en SWS
Deze nieuwe subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het wordt voor sportverenigingen mogelijk om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen.

Energierekening
Deze subsidieregeling heeft als doel om energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energie voor sportaccommodaties verder te stimuleren. De energierekening maakt voor sportverenigingen vaak zo’n 10 tot 20% van de clubbegroting uit. Dit percentage kan door het nemen van de juiste besparingsmaatregelen vaak aanzienlijk worden verlaagd.

Maatregellijst
De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals de aanleg van LED verlichting, warmte-isolatie van het clubhuis maar ook voor de plaatsing van zonnepanelen en/of zonneboilers. De maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Op deze lijst staat een opsomming van alle maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking.

NOC*NSF
Uitsluitend sportverenigingen en -stichtingen die bij NOC*NSF zijn aangesloten komen voor deze subsidieregeling in aanmerking. Belangrijk hierbij is dat:

  • de energierekening en de kosten van de investering moeten worden afgeschreven van de bankrekening die op naam staat van de aanvrager
  • de aanvrager slechts een maal per jaar – eventueel meerdere – aanvragen mag indienen tot een maximum van 125.000 euro
  • subsidiabele kosten van minder dan 3.000 euro niet in aanmerking komen
  • subsidie uitsluitend kan worden ontvangen voor een maatregel die geplaatst wordt op een locatie waarvoor de eigenaar toestemming heeft verleend
  • er pas na 1 september 2015 een overeenkomst is afgesloten met een bouwer of leverancier voor het treffen van een maatregel ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie
  • er slechts subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.