Subsidie sportclubs Etten-Leur dit jaar meer dan 70 mille

De sportclubs in Etten-Leur ontvangen in 2018 meer dan 70.000 euro subsidie van de gemeente. Dit blijkt uit het subsidieregister van gemeente.

De sportverenigingen in Etten-Leur ontvangen dit jaar tezamen meer dan 70.000 euro subsidie van de gemeente. Dat blijkt uit het subsidieregister dat deze gemeente openbaar heeft gemaakt.

 

Voorheen kregen sportclubs een bijdrage op basis van het aantal jeugdleden. Maar sinds 2016 gaat Etten-Leur uit van de activiteiten die clubs organiseren voor bepaalde doelgroepen.

College van BenW besluit

De gemeente vindt het belangrijk dat doelgroepen zoals kinderen, senioren en mensen met een beperking gaan of blijven sporten en/of bewegen. De gemeente verleent clubs subsidie als zij de activiteiten voor hun doelgroepen niet (helemaal) zelf kunnen bekostigen.

Een interne subsidiecommissie beoordeelt de aanvragen die zijn gedaan en het college van BenW besluit uiteindelijk of er, en zo ja hoeveel, subsidie de aanvragende clubs ontvangen.

Sv DIO ontvangt dit jaar iets meer dan 10 mille. Hockeyclub Etten-Leur, die in 2015 nog een bijdrage van 8.456 euro kreeg, moet het dit jaar met 5.000 euro doen. Unitas ’30 krijgt dit jaar 6.000 euro en de Rugbyclub Etten-Leur mag 4.150 euro bijschrijven. In 2015 ontving deze club maar 866 euro.

Subsidie nu voor doelgroepen

De verschillen in subsidie van de clubs hebben dus alles te maken met de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken. Daarmee zijn de sportclubs tot op zekere hoogte uitvoerders geworden van het sportbeleid van de gemeente.

Vv Internos ontbreekt dit jaar in het subsidieregister omdat de club volgens de gemeente geen subsidie heeft aangevraagd. En dat terwijl Internos in 2015 nog meer dan 4.500 euro subsidie mocht ontvangen.

Servais Knaven Classic

De Stichting Wielersport ontvangt een bijdrage van bijna 5.000 euro voor het organiseren van zowel de profwielerronde als de Servais Knaven Classic. Ook kv Focus krijgt 5.000 euro. Deze fusieclub is weliswaar nieuw op de lijst maar werd voorheen ook al gesteund toen de club nog ELKV heette.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.