Subsidie Breda verduurzaming van sportaccommodaties

Bredase sportverenigingen met een eigen accommodatie kunnen tot 1 november 2014 subsidie aanvragen voor verduurzamingsplannen voor water- en/of energiebesparing, zoals de plaatsing van LED-verlichting en/of zonnepanelen. Voor dit jaar is hiervoor een bedrag van 300.000 euro beschikbaar.

Via Sportimpuls Breda 2011-2014 kunnen sportverenigingen uit Breda, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatiesHoog op de agenda
In de eerste termijn (tranche) is één aanvraag voor een subsidie van 10.000 euro goedgekeurd. Voor de tweede tranche is er dus nog 290.000 euro beschikbaar. Sportwethouder Bernie van den Berg: “Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het college van B&W van de gemeente Breda. Deze subsidieregeling is bedoeld als stimulans om te investeren in duurzame maatregelen door sportverenigingen in de gemeente met een eigen accommodatie “.

Voorwaarden
Voor sportverenigingen in Breda, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek die in hun sportaccommodatie willen investeren en voor subsidie in aanmerking willen komen, gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet de investering in duurzaamheid een aantoonbaar positief effect hebben op de energienota en wordt gerekend met een terugverdientijd van minstens vijf jaar. Daarnaast moeten de maatregelen binnen één jaar gerealiseerd zijn. De eventueel toe te kennen subsidie bedraagt niet meer dan een derde deel van de totale kosten met een maximum van 30.000 euro.

Sportnota
In 2011 heeft het college van B&W van Breda de nota Sportimpuls Breda 2011-2014 vastgesteld met daarin de ambities, doelstellingen en maatregelen voor het sportbeleid t/m 2014. Op basis van de sportnota heeft het college eind 2013 de subsidieregeling ‘investeren in duurzaamheid’ voor sportverenigingen met een eigen accommodatie vastgesteld.

Nadere informatie
Alle in aanmerking komende sportverenigingen in de gemeente zijn via een brief over de regeling geïnformeerd die deel uitmaakt van de ‘Specifieke nadere regels sportsubsidies 2012’. De sportnota en deze specifieke nadere regels zijn te downloaden via de website, waar ook het subsidie-aanvraagformulier te vinden is.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant