Nieuwe subsidie investering in sportaccommodaties

Het ministerie van VWS komt volgend jaar met een nieuwe subsidie regeling voor investeringen in sportaccommodaties

Het ministerie van VWS is voornemens om vanaf 2 januari 2019 een subsidie van 20% beschikbaar te stellen voor investeringen in sportaccommodaties. Dit meldt directeur Dick Zegers van de SWS.

 

Het subsidiebudget zal jaarlijks 87 miljoen euro gaan bedragen. Voor gemeenten die veel in accommodaties investeren, zal een budget van 153 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.

Streep door het verleden

Voor stichtingen die de afgelopen jaren al in hun accommodatie hebben geïnvesteerd zal een herzieningsregeling worden getroffen. Deze regeling is een ‘streep door het verleden’. Daarmee wordt bedoeld dat de in vooraftrek genomen btw niet terugbetaald zal hoeven te worden.

Compensatie

De reden om sportorganisaties te compenseren is het nadeel dat deze hebben door het verruimen van de btw-vrijstelling. Sportstichtingen die gelegenheid tot sportbeoefening bieden, hebben tot 2019 de mogelijkheid om btw te verrekenen.

Door de verruiming van de btw-vrijstelling kwalificeert dit met ingang van 2019 niet meer als een btw-belaste prestatie voor een niet-winstbeogende instelling zoals een stichting. Deze hoeft dan geen btw meer af te dragen en kan deze ook niet meer verrekenen.

Bonusregeling

Naast de subsidie van 20% wordt ook gesproken over de mogelijkheid om verduurzamingsmaatregelen en het toegankelijk maken voor mensen met een beperking, extra te steunen met een subsidie van 15%.

Gecumuleerd wordt voor dit type investeringen dus een subsidie van 35% verleend. De ‘bonusregeling’ moet nog worden uitgewerkt. De EDS subsidieregeling zou in dat geval komen te vervallen.

Stapeling subsidie

Volgens SWS valt de subsidieregeling dus te combineren met andere subsidies van fondsen of gemeenten. Hierdoor kan het voor sportorganisaties zeer gunstig worden om te gaan investeren in hun accommodatie.

SWS krijgt regelmatig de vraag of het gunstig is om nog in 2018 te investeren of niet. Het antwoord verschilt van geval tot geval. In ieder geval lijkt de nieuwe regeling minder complex te zijn waardoor het voor veel sportorganisaties gunstiger wordt om tot 2019 te wachten met investeren.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant