Subsidie van 250.000 euro voor sportclubs in Apeldoorn

Sportclubs in Apeldoorn krijgen in 2019 tussen 1 maart en 1 mei de tijd om aanvraag voor subsidie voor hun accommodatie in te dienen.

Tien sportclubs in Apeldoorn krijgen nog dit jaar subsidie van de gemeente voor investeringen in hun velden of gebouwen. In totaal stelt de gemeente daarvoor zo’n 250.000 euro beschikbaar.

 

Sportclubs in Apeldoorn krijgen in 2019 tussen 1 maart en 1 mei de tijd om bij de gemeente een aanvraag voor subsidie voor hun accommodatie in te dienen.

Behoefte is er wel

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat het budget van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur voor sportaccommodaties in 2017 niet voldoende werd benut. BenW van Apeldoorn heeft toen, op verzoek van de gemeenteraad, samen met de sportraad een nieuwe regeling uitgewerkt. De behoefte aan subsidie bleek er wel te zijn want twaalf sportclubs hebben alsnog investeringsvoorstellen ingediend.

Aanvraag goed onderbouwen

Die voorstellen moesten betrekking hebben op kosten voor onderhoud of renovatie van velden of gebouwen. Maar ook voor kosten voor verduurzaming of die voortvloeien uit een fusie kan een aanvraag worden ingediend.

De aanvragen moesten goed worden onderbouwd en er moest er sprake zijn van mede-financiering. Dat betekent dat de gemeente, afhankelijk van de investeringscategorie 25%, 50 of 75% subsidie kan geven.

Categorieën en percentages

De gemeente vindt niet alle sportinvesteringen even belangrijk en deelt daarom de aanvragen in categorieën in. De maximale vergoeding per categorie verschilt en Apeldoorn hanteert de volgende categorieën en percentages;

75% voor onderhoud en/of renovatie van sportvelden;
50% voor verduurzaming en investering in de bouw van extra kleedkamers n.a.v. bijvoorbeeld een clubfusie;
25% voor overige investeringen

Veelvoud geïnvesteerd

“Deze regeling werkt dus als een soort vliegwiel”, stelt wethouder Nathan Stukker. “Wij stellen 250.000 euro subsidie beschikbaar en daarmee kunnen de sportclubs voor 1,2 miljoen investeren. Een veelvoud daarvan, dus zo kun je samen iets bereiken.”

Hoe hoog het bedrag is dat Apeldoorn volgend jaar beschikbaar gaat stellen zal vóór 1 maart 2019 bekend worden gemaakt. Clubs krijgen dan tot 1 mei de tijd om een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant