Sport- en stimuleringsimpuls Almelo

Sportbedrijf Almelo schrijft een Sport- en stimuleringsimpuls Almelo uit voor sportverenigingen in de gemeente Almelo. Aanleiding voor deze Sport- en Stimuleringsimpuls Almelo is de uitvoering van de zogenaamde ‘1 euroregeling’.

Sport- en stimuleringsimpuls via Sportbedrijf AlmeloDe 1 euroregeling
Op 12 december 2012 heeft Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met een investering van 2.275.336 euro ten behoeve van de ‘1 euroregeling breedtesport 2013-2014’. Deze regeling houdt in dat in 2013 en 2014 jaarlijks 1 euro per inwoner voor breedtesport beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten. Voor Almelo betekent dit zowel in beide jaren een toekenning van 72.757 euro.

Aanvraag indienen
Sportbedrijf Almelo laat deze subsidie voor een groot deel ten goede komen aan de lokale sportverenigingen, waar in andere gemeenten de subsidie bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de financiering van het sportbeleid en combinatiefunctionarissen. Voor de budgetverdeling kunnen sportverenigingen een aanvraag indienen voor de Sportimpuls en/of Stimuleringsimpuls Almelo.

VWS programma
Het idee is gebaseerd op de Sportimpuls en zal deels ook aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. De subsidie is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Aanvraag
Er kan een aanvraag gedaan worden voor:

  • Sportimpuls Almelo tot maximaal 5.000 euro.

De Sportimpuls Almelo heeft als doel om een nieuw sportaanbod aan te bieden of een bestaand aanbod aan te bieden aan een nieuwe doelgroep. De doelgroepen waarvoor het sportaanbod moet gelden zijn de jeugd, volwassenen, masters, senioren, chronisch zieken, lichamelijk beperkten en verstandelijk beperkten.

  • Stimuleringsimpuls Almelo tot maximaal 1.000 euro.

De Stimuleringsimpuls Almelo is voor verenigingen die al een sportaanbod hebben voor de doelgroepen jeugd, volwassenen, masters, senioren, chronisch zieken, lichamelijk beperkten en verstandelijk beperkten. De impuls heeft als doel om het huidige sportaanbod voor deze specifieke doelgroepen te versterken.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant