Subsidie voor open sportclub in gemeente Putten

BenW van Putten wil sportclubs via een open sportclub subsidie, meer laten samenwerken om lokaal maatschappelijke activiteiten te ontplooien.

In het kader van de Open sportclub subsidies deelt de gemeente Putten dit jaar 127.750 euro uit aan 21 sportverenigingen. Clubs kunnen daarmee sport verbinden aan het sociale domein.

 

Het college van Putten wil sportclubs meer te laten samenwerken om maatschappelijke activiteiten te ontplooien. BenW wil dat via de open sportclub subsidie zien te realiseren.

21 sportclubs

In de gemeentelijke Nota gezondheid en bewegen, wordt al een verbinding gelegd tussen de open sportclub en het sociaal domein. In het vooroverleg is door de coördinator van JongPutten al contact gelegd met alle lokale clubs.

Dit heeft ertoe geleid dat 21 clubs zich hebben ingeschreven voor één of meer thema’s van de subsidieregeling. De coördinator begeleidt de clubs ook bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidie.

Pilotjaar open sportclub

BenW van Putten ziet 2018 als een pilotjaar. Het college kiest er ook voor om de ‘spelregels’ per thema open te laten. Zo krijgen de clubs de ruimte om afspraken te maken en de eisen af te stemmen en te bespreken.

In de laatste drie maanden van 2018 volgt een evaluatie. Aan de hand daarvan kan het college voor 2019 de regels aanscherpen.

500 euro per persoon

Voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontvangen een open sportclub 500 euro per persoon. De Stichting Welzijn Putten gaat er vanuit dat daarmee alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. De clubs moeten zorgen voor voldoende begeleiding van deze mensen.

Beschikbare ruimte

Open sportverenigingen krijgen maximaal 2.500 euro subsidie wanneer zij ruimte beschikbaar stellen voor de Nationale Sportweek, de Koningsspelen en de Puttense Sportmarathon. Maar er zijn ook clubs die een bijdrage leveren aan twee evenementen. Het eerste wordt dan beloond met 750 euro en het tweede is goed voor 1.500 euro.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.