Proef clublidmaatschap kost Binnenmaas weinig

Slechts 85 jongeren onder de 18 jaar uit de gemeente Binnenmaas hebben binnen een jaar 50 euro teruggevraagd en gekregen voor een nieuw lidmaatschap van een sportclub. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente die geld beschikbaar stelde voor maximaal 900 aanvragen.

Sportstimuleringsregeling

De regeling, die bij wijze van proef is ingevoerd, moet de jeugd stimuleren om zich bij een sportclub aan te sluiten. De gedachte achter deze opzet is om jongeren via teruggave van 50 euro op hun contributie, over te halen om lid te worden van een sportvereniging. Voor de proef had de gemeenteraad van Binnenmaas 45.000 euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe bedragen de kosten ervan voor de gemeente slechts een kleine 5.000 euro.

Sympathiek initiatief gemeente Binnenmaas

Volgens Binnenmaas is de regeling voldoende onder de aandacht gebracht, onder meer via sociale media, de website van de gemeente en publicaties in een huis-aan-huisblad. De gemeente heeft steekproefsgewijs een enquête uitgevoerd bij de verenigingen en ouders van kinderen. “Inwoners vinden de regeling sympathiek en de financiële bijdrage van de gemeente welkom”, concludeert de gemeente.

Tegenvallend aantal aanvragen

Het college van BenW van Binnenmaas wijt het tegenvallende aantal aanvragen, ondanks alle publicaties, aan de onbekendheid van de regeling bij sportverenigingen en ouders van kinderen die er een beroep op kunnen doen. Volgens het college is er meer tijd nodig om deze nieuwe subsidievorm bekendheid te laten krijgen.

Proef verlengen t/m 2017

Het college zal de gemeenteraad voorstellen om de proef te verlengen tot en met december 2017 en na dat jaar opnieuw een evaluatie uit te voeren, in de hoop dat de proef dan alsnog slaagt. De gemeente Binnenmaas is van plan de regeling opnieuw o.a. via de sociale media te promoten en sportwethouder Arie Mol is bereid gevonden om de 100ste subsidie-uitkering van 50 euro persoonlijk uit te reiken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant