Subsidieronde sportaanbieders binnenkort van start

De nieuwe subsidieronde voor sportaanbieders gaat in januari 2018 weer van start

Op 8 januari 2018 start de nieuwe subsidieronde voor sportaanbieders die een bijdrage willen aanvragen om kwetsbare doelgroepen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het gaat dan met name om chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.

Vanaf 8 januari 2018 kan door lokale sportaanbieders bij ZonMw een subsidie aanvraag voor de Sportimpuls 2018 worden ingediend. De sluitingsdatum is 22 februari 2018 om 14:00 uur.

Menukaart Sportimpuls

De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-programma ‘Sport en bewegen in de buurt’. Deze impuls biedt aanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sport- en beweegaanbod van de Menukaart Sportimpuls.

Het is wel van belang dat het sportaanbod waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aansluit bij de vraag van de doelgroep. Een aanvraag moet ook de bestaande situatie in de buurt aanvullen en er moet worden samengewerkt met lokale organisaties.

Wijziging Sportimpuls 2018

De belangrijkste wijziging in de subsidieronde van 2018 is dat de Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen. Daarmee is de regeling dus niet meer beschikbaar voor alle doelgroepen maar alleen nog voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.

Vereisten

Maar de subsidieronde voor de Sportimpuls, de Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht 2018 kent wel een aantal vereisten:

 het bedrag dat in deze subsidieronde maximaal mag worden aangevraagd is 80.000 euro;
 cofinanciering van het project is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%, maar het percentage voor 2018 moet nog vastgesteld worden;
 de projecten die subsidie krijgen toegewezen in de komende subsidieronde, dienen uiterlijk 1 september 2018 van start te gaan

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant