Maatschappelijke bijdrage uitgangspunt subsidies Kampen

De maatschappelijke bijdrage wordt het uitgangspunt voor subsidieverlening door de gemeente Kampen

Kampen richt de subsidieverlening aan sportclubs liever anders in. Hiervoor is al in 2016, samen met clubbestuurders, een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Na de geslaagde test van vorig jaar, gaat de gemeente Kampen deze manier van werken de komende jaren uitrollen. Uitgangspunt wordt allereerst de maatschappelijke bijdrage.

De nieuwe werkwijze komt elders in het land nog niet voor. Er zijn echter steeds meer gemeenten die een maatschappelijke bijdrage als uitgangspunt nemen voor het verlenen van een subsidie.

Maatschappelijke bijdrage

Bij de manier waarop nu subsidie wordt verstrekt is de relatie met het beleid van de gemeente soms niet duidelijk. Met de nieuwe werkwijze wordt de focus nu meer gelegd op de maatschappelijke bijdrage die organisaties gaan leveren. Hierbij wordt ook gekeken of er sprake is van samenwerking en maatwerk.

Krachten bundeling

De kracht van deze nieuwe manier van werken is dat partijen hun krachten gaan bundelen om meer te kunnen betekenen voor de Kampenaren. Dat kan op eigen initiatief zijn of op initiatief van de gemeente en op eigen kracht of met hulp van de gemeente. Hoe beter de samenwerking, hoe groter het effect daarvan zal zijn.

Wisselende rol van de gemeente

Dit vraagt steeds opnieuw om maatwerk maar van de gemeente ook steeds om een andere rol en bijdrage. De ene keer wordt kennis, advies of materiaal beschikbaar. De andere keer bestaat de bijdrage van de gemeente uit het leveren van organisatorische hulp of subsidie. Maar eigen initiatief van organisaties zoals sportclubs zal altijd de basis gaan vormen.

In gesprek

In 2017 en 2018 volgt de uitrol voor o.a. alle clubs die van Kampen op dit moment een kleine tot middelgrote subsidie krijgen. Maar voordat de nieuwe werkwijze zal worden ingevoerd, gaat de gemeente eerst met alle clubs in gesprek. Wie in aanraking komt met deze nieuwe werkwijze, krijgt nog bericht wanneer de gemeente met hen in gesprek wil.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.