Investeringssubsidie accommodatie-onderhoud Rotterdam

Met het programma de Schoolsportvereniging van Rotterdam Sportsupport, sluiten jaarlijks zo’n 3.000 kinderen zich aan bij een sportvereniging.

Rotterdam kent een nieuwe investeringssubsidie die bestuurders van Rotterdamse sportverenigingen stimuleert om hun sportaccommodatie of sportvoorzieningen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en/of te houden.

Deze nieuwe Regeling investeringssubsidie breedtesportverenigingen (RIB) is vanaf 1 mei aan te vragen en bestaat uit drie delen:

  1. maximaal 1/3 van de investeringskosten kan gefinancierd worden met een subsidie van maximaal 75.000 euro per aanvraag;
  2. maximaal 1/3 moet gefinancierd worden via een gemeentelijke lening ter hoogte van maximaal 75.000 euro. Deze lening is gelijk aan de te verlenen subsidie;
  3. minimaal 1/3 deel moet gefinancierd worden via een eigen bijdrage die aantoonbaar gerealiseerd of te realiseren moet zijn.

Optioneel kan een aanvullende gemeentelijke lening verstrekt worden tot maximaal 275.000 euro indien bij deel 1 de maximale subsidie van 75.000 euro wordt verleend.

SWS borgstelling is een vereiste

Deze investeringssubsidie is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan deze subsidie aanvragen. De gemeente zal de lening alleen verstrekken indien de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) bereid is om voor de lening borg te staan.

De regeling kent een subsidieplafond

De investeringssubsidie kent een subsidieplafond dat op 200.000 per jaar ligt. Dit budget zal worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Aanvragen zullen dus op volgorde van binnenkomst worden begehandeld. Het tijdstip van ontvangst van de volledige aanvragen zal in de behandeling bepalend zijn.

Niet voor 1 mei 2016 indienen

In 2016 geldt voor de indiening een overgangsregeling. Subsidie-aanvragen voor het jaar 2016 kunnen vanaf 1 mei 2016 op 00:00 uur t/m 31 december 2016 op 24:00 uur worden ingediend. Aanvragen die vóór 1 mei 2016 worden ingediend, zullen worden geweigerd. Vanwege de voorbereidingstijd adviseert Rotterdam Sportsupport spoedig te starten met voorbereiding van de aanvraag.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.