Subsidiepot van 87 miljoen euro voor sportclubs

In de Staatscourant van 20 juli 2018 staat dat VWS m.i.v. 2019 jaarlijks een subsidiepot voor sportclubs gaat vullen met 87 miljoen euro.

In de Staatscourant van 20 juli 2018 staat een aankondiging van het Ministerie van VWS. Met ingang van 2019 zal voor sportorganisaties jaarlijks een subsidiepot met 87 miljoen euro worden gevuld.

 

Zowel sportclubs en -stichtingen als BV’s zonder winstoogmerk, kunnen subsidie aanvragen indien zij willen gaan investeren in, of werk laten verrichten t.b.v. de accommodatie.

Compensatie btw-sportbesluit

Deze subsidiepot is een compensatie voor de aanpassing van het btw-sportbesluit. De extra inkomsten die het Rijk hiermee verwacht binnen te krijgen, worden overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting.

Hiervan gaat een bedrag van 87 miljoen euro in de subsidiepot voor sportorganisaties. Niet-winst beogende instellingen, zoals sportstichtingen en, onder voorwaarden, BV’s, kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.

De subsidie van 20% zorgt ervoor dat het als gevolg van het verdwijnen van de btw aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Investeren wordt zo niet ‘duurder’ zodat de sporter niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere bijdrage.

Sportclubs profiteren

“Sportclubs die zelf moeten investeren en die geen btw kunnen verrekenen, gaan het meest profiteren van deze subsidiepot.” Dat stelt Dick Zeegers, directeur van de SWS. “Voor deze clubs is het directe voordeel al 20% en dat kan zelfs oplopen tot 35%.”

“Ruim 90% van de sportorganisaties die van ons een borgstelling hebben, kan nu nog aan de financiële verplichtingen voldoen. Maar hun financiële posities is de afgelopen jaren wel steeds minder goed geworden.”

Subsidiepot betekent minder lasten

“Dat heeft ook gevolgen voor de mate waarin clubs geld kunnen reserveren. Nu moet circa 50% van een investering bij een bank worden geleend. En dat betekent hogere lasten”, zo stelt Zeegers.

“En dan is het de vraag of een club dat aankan zonder maatregelen zoals het verhogen van de contributie. De subsidiepot waaruit de clubs nu kunnen putten, betekent een welkome mogelijkheid om de lasten te verlichten.”

Goede sportaccommodaties

Zeegers is blij dat het behoud van goede sportaccommodaties nu ook op de agenda van het Rijk staat. “In het verleden werd dit toch meer gezien als iets van de gemeente.”

“Dat VWS naast de EDS-regeling nu nog een regeling introduceert, geeft aan dat het Ministerie het belang van goede accommodaties ook op waarde schat.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.