RVO: 4 januari 2016 scheelt clubs een hoop energie

Na lange voorbereiding is het dan eindelijk zover. Op 4 januari konden sportclubs vanaf 09:00 uur subsidie aanvragen voor de uitvoering van energie besparende toepassingen voor de club. En zoals door het RVO werd verwacht, loopt het storm. Op 5 januari  zijn om 11:00 uur al 415 aanvragen gedaan met een subsidiewaarde van 4,4 miljoen euro.

Het gaat om investeringen van meer dan 3.000 euro. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Jaarlijks is er een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

Nationaal Energie Akkoord

Sportverenigingen kunnen vanaf 4 januari subsidie aanvragen voor maatregelen om energiebesparing voor de club te realiseren of voor de verduurzaming van de accommodatie. Deze subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals is vastgelegd in het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei. Deze regeling moet zorgen voor een betere benutting van het energiebesparingspotentieel van sportverenigingen.

Tal van besparingsmaatregelen

Voor sportstichtingen en -verenigingen neemt de energierekening vaak tussen 10 en 20% van de begroting in beslag. Op deze kosten valt vaak veel te besparen. Sportverenigingen die deze ochtend vanaf 09:00 uur hun aanvraag kunnen indienen, kunnen dat doen voor tal van besparingsmaatregelen zoals de plaatsing van LED verlichting, het aanbrengen van isolatiemateriaal en/of de installatie van zonnepanelen en zonneboilers. Het is bij het doen van een aanvraag wel van belang dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling aanvragen voor 100% van het te lenen bedrag waarmee zij hun energiebesparingsmaatregelen willen financieren. Als een sportvereniging voorafgaand aan de aanvraag een energie besparingsadvies heeft laten opstellen, dan kan het aan te vragen subsidiebedrag met 500 euro worden verhoogd.

Subsidiebudget afkomstig van VWS

Deze subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebudget van 6 miljoen euro per jaar, is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt onder de Kaderwet EZ-subsidies. Een aanvraag kan tot 31 december 2016 om 17:00 uur worden ingediend.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant