EDS budget sportaccommodaties volledig uitgeput

Meer dan 700 Nederlandse sportverenigingen, -stichtingen en intermediairs vroegen subsidie aan voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Het daarvoor beschikbaar gestelde budget van 6 miljoen euro voor 2016 is daarmee geheel uitgeput.

Het is niet zinvol meer om nog een aanvraag voor de subsidieregeling EDS 2016 in te dienen. VWS en EZ trekken geen extra geld uit voor deze regeling. Aanvragen waarvoor geen budget is worden afgewezen.

Nieuwe subsidieaanvragen in 2017

Voor het jaar 2017 stelt het ministerie van VWS opnieuw een EDS budget ter beschikking. Naar verwachting kunnen belangstellenden vanaf 2 januari 2017 een aanvraag indienen tegen de dan geldende voorwaarden.

Populaire maatregelen en tak van sport

Deze subsidieregeling is op 4 januari 2016 geactiveerd en is ingericht om bij te dragen aan energiebesparing door sportaccommodaties, zoals afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Via de regeling wordt het energiebesparingspotentieel bij sportstichtingen en -verenigingen aangesproken en benut.

Zonnepanelen en energiezuinige verlichting

De meeste subsidieaanvragen zijn gedaan voor de installatie van zonnepanelen voor lokale elektriciteitsopwekking. Er kwamen ook veel aanvragen binnen voor de vervanging van conventionele buitensport- en binnenverlichting door meer energiezuinige verlichtingsbronnen. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalverenigingen, respectievelijk gevolgd door tennis- en hockeyverenigingen.

Meer interessante regelingen

Het EDS subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS maar de regeling valt onder de Kaderwet EZ-subsidies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, voert de regeling uit. Meer informatie over de EDS regeling vindt u op Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Andere interessante regelingen voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.