Eco-tax regeling per 1 januari 2016 vervangen

De KNVB bericht dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Eco-tax over 2013 voor de helft gaat compenseren. Sportverenigingen die op hun verzoek voor de Eco-tax compensatie in aanmerking willen komen, zullen het teruggevraagde bedrag rond 15 januari op hun rekening ontvangen.

De huidige Eco-tax stimuleringsregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe regelingMinister Schippers verwacht de nieuwe regeling in de H2 van 2015 te kunnen publiceren en deze op 1 januari 2016 in werking te laten gaan.

Nieuwe subsidieregeling
De Eco-tax wordt per 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe regeling. Organisaties met een eigen accommodatie betalen sinds 1996 deze Ecotax die soms kan worden teruggevraagd. Deze ‘energiebelasting’ is een milieuheffing op olie, gas en elektriciteit en is bedoeld om de CO2 uitstoot te verminderen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren.

Verduurzaming  stimuleren
Minister Schippers wil de huidige teruggaveregeling omzetten in een subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert, daartoe opgeroepen door de Tweede Kamer die verduurzaming van sportaccommodaties wil stimuleren. In 2015 kunnen sportverenigingen voor het laatst gebruik maken van de teruggaveregeling voor deze energiebelasting over het kalenderjaar 2014. Verenigingen kunnen niet meer de betaalde energiebelasting over 2015 en later terugvragen.

Duurzame investeringen
De nieuwe regeling kent waarschijnlijk een subsidie voor duurzame investeringen in zaken als zonnepanelen of LED-verlichting. Per maatregel wordt een sportvereniging voor een vast percentage van de investering gesubsidieerd. Omdat verduurzaming vraagt om grote investeringen komt er een voorziening waar verenigingen tegen lage rentelasten een lening kunnen krijgen. Ook wordt een energiescan vergoed, zodat sportverenigingen inzicht krijgen in hun energieverbruik.

Financiële stabiliteit
Het is belangrijk dat sportverenigingen verduurzamen maar deze verduurzaming mag niet ten koste gaat van de financiële stabiliteit van de sportverenigingen. Het is noodzakelijk dat er een laagdrempelige en toegankelijke regeling voor sportclubs wordt ontwikkeld en het verdient aanbeveling dat de (grote) sportbonden samen met NOC*NSF worden betrokken bij het opstellen van deze regeling.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.