BOSA subsidiepot voor sportclubs is nog lang niet leeg

Goed nieuws voor clubbestuurders. Sportclubs kunnen sinds 2 januari een bijdrage aanvragen uit de BOSA subsidiepot. Die is zo'n 8 maanden na de start nog verre van uitgeput.

Sportclubs kunnen sinds 2 januari een bijdrage aanvragen uit de BOSA subsidiepot. De regeling moet de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of de aanschaf van sportmaterialen stimuleren.

 

Per 5 juli was van de 87 miljoen pas zo’n 52 miljoen euro subsidie aangevraagd. De vrees dat het budget al in het voorjaar zou zijn opgemaakt, blijkt ongegrond.

Afhandeling aanvragen BOSA subsidiepot

De SWS heeft over de BOSA regeling veel contact met clubbestuurders. Zij zijn over het algemeen positief over deze regeling. Het fonds kreeg de afgelopen weken wel meer vragen over de snelheid waarmee de DUS-I aanvragen afhandelt.

Dat duurt in een aantal gevallen nu al langer dan 13 weken. Daardoor ontstaan voor een aantal projecten liquiditeitsproblemen. De DUS-I gaat er echter vanuit dat de achterstanden snel worden weggewerkt.

Onderhoud en schoonmaak

De adviseurs van de SWS krijgen vaak de vraag of clubs ook subsidie kunnen aanvragen voor onderhoud van de accommodatie. Clubs kunnen inderdaad ook voor dit onderhoud, of voor de kosten voor schoonmaak, een beroep doen op de BOSA subsidiepot. Clubs krijgen uit deze pot alleen geen bijdrage voor de kosten voor gas, water of licht.

Minimaal 5.000 euro

Om subsidie te kunnen krijgen, moet (een combinatie van) investeringen en kosten meer dan 5.000 euro bedragen. Uitgaande van 20% subsidie, betekent dit dat clubs dan minimaal 25.000 euro moeten investeren.

Als een club in duurzaamheid of toegankelijkheid investeert (35% subsidie) moet deze minimaal 14.285 euro investeren. Het subsidiebedrag is voor de DUS-I dus leidend en niet het bedrag dat clubs willen investeren.

Een club moet de investeringen binnen maximaal 12 maanden doen. Het kan voor het bestuur dus gunstig zijn om het moment van investeren goed te plannen. Clubbestuurders kunnen meer informatie over de BOSA regeling bij de DUS-I krijgen. Deze dienst voert deze regeling uit.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.