Sponsorgelden nieuwe sporthal Rijen naar clubs

De VVD in Gilze en Rijen gaat op 29 maart bij de behandeling van het agendapunt ‘Zwembad en sporthal Rijen’ een amendement in te dienen voor steun aan de binnensportverenigingen in Rijen. Deze hebben over het behoud van sponsorgelden gezamenlijk een brief gestuurd naar de gemeenteraad.

De binnensportverenigingen vragen per brief om de toezegging dat zij de sponsorgelden die zij verwerven, en die een belangrijke inkomstenbron vormen, zelf kunnen houden.

Pijlers onder financiële huishouding

Het wordt de sportverenigingen in Nederland de afgelopen jaren niet eenvoudig gemaakt om het huishoudboekje sluitend te krijgen. De ene subsidie is nog niet versoberd of de andere regeling is al afgeschaft. De sponsorgelden zijn, samen met de contributie van de leden en de kantine-opbrengsten, de pijlers onder de financiële huishouding van clubs, ook in Gilze en Rijen.

Onderzoek NISB

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door het NISB, bleek dat de huidige binnensportaccommodaties in Rijen, de sportverenigingen onvoldoende ruimte bieden. Omdat er grotere zaaldelen nodig bleken en de huidige Margriethal en zwembad Tropical zijn zo verouderd dat deze niet meer aan de eisen voldoen, is besloten tot de bouw van een nieuw sporthal. Maar in het exploitatieplan voor deze nieuwe hal staat dat de sponsorinkomsten ten goede komen aan de exploitant.

Sponsorinkomsten voor de exploitant

David Vermorken, lid van de Raadscommissie Samenleving: “De VVD wil deze clausule aanpassen. Sponsoring van tenues, wedstrijdtafels, verenigingsevenemenenten en inkomsten uit reclameborden die er alleen staan als de betreffende club speelt, moeten altijd ten goede komen aan de sportvereniging. Wij zullen een amendement indienen om deze wijziging te bewerkstelligen.”

Elektronisch scorebord

De sportverenigingen in Gilze en Rijen vragen de gemeenteraad ook om zeker te stellen dat er in de sporthal een elektronisch scorebord komt. Raadslid Vermorken heeft aangegeven de sportclubs ook bij deze wens de helpende hand te willen bieden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.