Nalatenschappen gaan meestal aan sportclubs voorbij

Sportclubs profiteren in Nederland nauwelijks van inkomsten uit nalatenschappen

Het aantal mensen dat een deel van hun bezit nalaat aan de ‘eigen sportvereniging’ is te verwaarlozen. Terwijl voor deze clubs ook de kleinste nalatenschappen meer dan welkom zijn.

 

Van de 5,5 miljard euro giften is volgens schattingen van het CBS jaarlijks zo’n 500 miljoen afkomstig uit nalatenschappen. Het deel dat hiervan naar de sport gaat is zeer beperkt.

Nalaten nog geen gemeengoed

Volgens ‘Sport daar geef je om’ van NOC*NSF blijkt het nalaten aan de sport in Nederland nog geen gemeengoed. De grootste kansen voor de sport liggen daar waar de emotionele binding het grootste is. Voor clubs zijn dit degenen die bij een sportvereniging begonnen zijn of waar hun kinderen nu sporten.

Werving van nalatenschappen

Clubs kunnen serieus werk maken van de werving van nalatenschappen. Dit kan door kenbaar te maken dat deze mogelijkheid er is en door te vertellen wat er met de ontvangen gelden is gebeurd.

Maar geef als club ook aan hoe nalaten te regelen is. En laat ook zien dat niet uitsluitend grote bedragen welkom zijn. Ook een kleine bijdrage kan al een mooie bestemming krijgen.

SBBI

De aanvulling van het clubvermogen via nalatenschappen zouden veel clubs goed van pas komen. Een sportvereniging wordt aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Dat betekent dat er geen belasting over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen hoeft te worden afgedragen. Er kan worden gekozen om een legaat na te laten of om de club als mede-erfgenaam op te nemen.

Legaat voor de club

Met een legaat wordt een vast bedrag of een bepaald bezit aan een club nagelaten. Vooral wanneer de erflater een doel heeft waarvoor het geld aangewend dient te worden, kan dit een passende keuze zijn.

Club mede-erfgenaam

Wanneer een club als mede-erfgenaam wordt opgenomen betekent dit dat voor een bepaald percentage wordt gedeeld in de nalatenschap. Wat wordt ontvangen is dan afhankelijk van de omvang van de nalatenschap. Raadpleeg als clubbestuur altijd een deskundige (notaris) voor een specifieke situatie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.