Fonds voor de Sport helpt met fondsenwerving

Er gloort hier en daar wel enige hoop, maar de inkomsten van sportclubs staan vaak nog onder druk. De overheid stelt minder subsidie beschikbaar, sponsorinkomsten lopen terug en veel clubs kampen met een ledenafname. Toch ziet het Fonds voor de Sport voor sportclubs goede kansen op de particuliere fondsenwervingsmarkt van 5 miljard.

Er liggen voor sportclubs kansen om donaties en nalatenschappen te verwerven. De stichting Fonds voor de Sport ondersteunt deze inkomstenwerving door clubs met kennis en instrumenten.

Fondsenwerving in combinatie met sport

De stichting Fonds voor de Sport is sinds 2015 actief en de oprichters Monique van Bijsterveld, Kevin Coolen en Daniël Dammann hebben veel ervaring op het gebied van fondsenwerving, in combinatie met sport. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die particuliere fondsenwerving sportclubs kan bieden, ontvangen zowel top- als breedtesportsportverenigingen meer inkomsten.

Particuliere geldpotentieel

Fonds voor de Sport wil sport positioneren als goed doel en daarmee het particuliere geldpotentieel voor sportverenigingen ontsluiten. Fonds voor de sport heeft als hoofddoel om alle sportclubs te helpen om hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Cursus fondsenwerving

Omdat fondsenwerving nog relatief onbekend terrein is voor sportverenigingen, biedt het Fonds voor de Sport de mogelijkheid om een korte cursus fondsenwerving te volgen. Deze cursus wordt op een centrale locatie in het land verzorgd maar voor clubs die zelf een cursus willen aanbieden – aan bijvoorbeeld de leden – kan dat ook op locatie.

Ervaringen van andere sportclubs

Aan zo’n cursus, die uit drie dagdelen bestaat, kunnen ongeveer 25 personen per keer deelnemen die opgeleid worden tot fondsenwerver. Het Fonds voor de Sport houdt het opleidingsaanbod actueel en sluit aan op de behoefte van de clubs in hun lokale of regionale context. Het Fonds deelt ook de ervaringen van sportverenigingen in binnen- en buitenland en van andere sectoren zoals de culturele, gezondheids- en natuursector.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.