WOZ-waardebepaling door gemeenten vastgesteld

Veel Nederlandse gemeenten sturen aan het begin van het nieuwe jaar de jaarlijkse beschikking n.a.v. de WOZ-waardebepaling toe. Indien u het oneens bent met de in de beschikking vastgestelde waarde kunt u daartegen als sportvereniging bezwaar maken.

WOZ-waardebepaling door gemeenten weer vastgesteldNiet afgehandeld
Er zijn 70 gemeenten die in januari de nieuwe beschikking n.a.v. de WOZ-waardebepaling verstuurd hebben. De wet schrijft voor dat gemeenten de waarde van onroerende zaken moeten vaststellen naar de waardepeildatum (prijspeil) 1 januari van het voorgaande jaar. Curieus genoeg blijkt uit onderzoek dat maar liefst zo’n 30% van deze gemeenten de bezwaren op de WOZ beschikkingen van 2013 nog niet heeft afgehandeld.

Vergelijkbare objecten
Het kan heel goed zijn dat de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waardebepaling van uw verenigingsvastgoed hoger is dan u had verwacht. Om een nieuwe waardebepaling te doen, vergelijkt uw gemeente het vastgoed van uw vereniging met de ‘verkoopcijfers’ van vergelijkbare objecten in uw regio. Op basis van deze gegevens worden weer diverse belastingen vastgesteld. Bij sportverenigingen kan dat voor de gemeente best lastig zijn omdat vastgoed van sportverenigingen niet vaak van eigenaar wisselt.

Controle
Het is belangrijk dat u de, in de beschikking aangegeven WOZ-waarde goed controleert. De belastingen die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde zijn in 2014 fors verhoogd. Voor particulieren geldt dat een lagere WOZ-waarde ook resulteert in een lager aanslag inkomstenbelasting, OZB, waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en eventueel ook schenk of erfbelasting.

Bezwaarschrift
Indien u het niet eens bent met de hoogte van de in de beschikking aangegeven WOZ-waarde, dient u als vereniging binnen zes weken na dagtekening, bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Indien u de materie niet geheel onder de knie hebt kunt u het indienen van een bezwaarschrift ook (en soms gratis) uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant