WOZ-waarde sportaccommodatie niet altijd correct

Elk jaar ontvangen clubs een OZB-beschikking met de WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld. Maar die WOZ-waarde klopt niet altijd.

Elk jaar ontvangen eigenaren en/of gebruikers van een sportaccommodatie een OZB-beschikking. Daarop staat de WOZ-waarde zoals die door de gemeente is vastgesteld. Maar het komt regelmatig voor dat deze waarde niet klopt.

 

Het is nogal lastig om de juiste waarde van een sportaccommodatie te bepalen. Elk complex is namelijk uniek. Het komt dus voor dat een WOZ-waarde onjuist is vastgesteld.

WOZ-waarde niet altijd correct

Het is voor sportclubs van belang dat de gemeente de WOZ-waarde correct vast stelt. Die gebruikt deze waarde namelijk, naast de OZB, ook als grondslag voor een andere belastingen. Dus als de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan betaalt een club al gauw te veel belasting.

Lastige en complexe materie

De vaststelling van de WOZ-waarde is voor een gemeente best lastig omdat de materie vrij complex is. Een foutje in de vaststelling ligt daardoor al snel op de loer.

Het gevolg daarvan kan zijn dat het belastbare bedrag eigenlijk lager zou moeten zijn. Een waarde kan soms zelfs meer dan 20% lager uitvallen. Een club kan dan ook de WOZ-waarden in de vijf voorgaande jaren laten checken.

Hulp van verenigingsadviseurs

Voor voetbalclubs is er echter hulp beschikbaar om de OZB-beschikking te controleren. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de KNVB verenigingsadviseur in de regio. Het kan dan heel goed voorkomen dat de hoogte van WOZ-aanslag lager uitvalt dan de gemeente het opgegeven. De club bespaart dan dus kosten. In zo’n geval komt deze besparing in z’n geheel ten goede aan de club.

Geen proceskosten

Als blijkt dat een bezwaar gegrond is, dan dekt de gemeente de kosten. Maar als de gemeente een aanslag niet verlaagd, dan zullen zij de club geen proceskosten in rekening brengen.

Bezwaar maken tegen een WOZ-aanslag (zie stappenplan) kan tot zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente houdt de status van het dossier van de club online bij.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.