GR Cocensus gaat Helderse sportterreinen hertaxeren

De Sportfederatie Den Helder, belangenbehartiger van de sport in Den Helder, vroeg de gemeente op 11 februari jl. aandacht voor het feit dat een aantal sportverenigingen te maken hebben gekregen met een (te) sterke verhoging van de OZB. GR Cocensus gaat nu alle terreinen en accommodaties hertaxeren.

GR Cocensus gaat Helderse sportterreinen hertaxeren naar aanleiding van een brief van de Sport Federatie Den Helder over de verschillen in WOZ-waardebepaling.De gemeente antwoordt de Sport Federatie Den Helder over de wijze van vaststelling van de WOZ waarde voor sportverenigingen.

Specialistisch werk
Teamleider dienstverlening van Den Helder, Ronald Schakel: “In de brief van 16 oktober 2014 is aan u uitgelegd dat het toekennen van waarden aan objecten zoals sportterreinen en verenigingsgebouwen specialistisch werk is waarmee per taxateur anders wordt omgegaan. Er is geen uniforme wijze van waardevaststelling. Uitgangspunten worden verschillend geïnterpreteerd waardoor in taxatierapporten waardeverschillen terugkomen. Dit leidt tot het ontstaan van ‘onnodige’ bezwaarschriften. Uw zorg hiervoor wordt door ons gedeeld en heeft om die reden de aandacht van het gemeentebestuur.”

GR Cocensus
“Zoals u wellicht heeft vernomen is de uitvoering van belastingtaken in Den Helder met ingang van 1 januari 2015 overgedragen aan GR Cocensus in Hoofddorp. Deze organisatie voert deze belastingtaken uit voor een tiental gemeenten waaronder vanaf genoemde datum voor de gemeente Den Helder. Onder deze taken vallen onder andere de (her)taxaties van objecten met de daarbij behorende waarderingen.”

Herwaardering
“Deze taken dienen in het kader van de Wet WOZ te worden uitgevoerd. GR Cocensus heeft ervaring met het taxeren en waarderen van incourante objecten. Alle Helderse incourante objecten waaronder de sporttereinen, zullen door GR Cocensus opnieuw getaxeerd worden en van een herwaardering worden voorzien. De werkzaamheden moeten op 1 december 2015 zijn afgerond en van de uitkomst van deze hertaxatieronde zult u te zijner tijd in kennis worden gesteld.”

Wethouders
Zoals op de website van de organisatie staat, wordt het dagelijks bestuur van GR Concensus uitsluitend gevormd door wethouders van Noord-Hollandse gemeenten. Op voorhand moet door de Sportfederatie Den Helder niet worden uitgesloten dat de uitkomsten van de aangekondigde hertaxatieronde ten gunste van de gemeente kunnen uitvallen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.