Verzekeringen periodieke kost voor elk clubbestuur

In de beperkte tijd waarin een verenigingsbestuurder in functie is, blijft de map met verzekeringen van de club vaak liggen. Toch is het, gelet op de risico’s die een vereniging loopt, belangrijk om goed verzekerd te zijn (blijven) want als het mis gaat kunnen de financiële gevolgen immers aanzienlijk zijn.

Stichting Waarborgfonds Sport over verzekeringenOverkoepelende bond
Veel sportverenigingen in Nederland zijn aangesloten bij een overkoepelende sportbond. Een aantal van deze bonden heeft voor haar leden collectieve verzekeringen afgesloten waardoor bij verenigingen het beeld kan ontstaan dat daarmee de risico’s afdoende zijn verzekerd. Maar is dat zo en zo ja, welke verzekeringen betreft dit dan.

Zelf vaststellen
Bij grote bonden zoals de KNVB, KNHB en KNLTB gaat het doorgaans om een collectieve ongevallen- en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering maar ook dan is het van belang om te weten wie er onder de dekking vallen, welke risico’s worden afgedekt en welke uitsluitingen de polis kent. De sportvereniging moet zelf (laten) vaststellen of een aanvullende verzekering noodzakelijk is.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die steeds vaker wordt toegevoegd aan het basispakket van een sportvereniging is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het wordt vaak wenselijk geacht dat voorkomen wordt dat een bestuurslid in zijn of haar privévermogen wordt aangesproken. Een gewone aansprakelijkheidsverzekering biedt in zo’n geval geen uitkomst.

Kunstgrasverzekering
De rechtsbijstandverzekering biedt dekking indien de sportvereniging wordt aangesproken en er sprake is van een juridisch geschil. Ook over andere verzekeringen zoals de exploitatiekosten-, de electronica-, de evenementen- en de reconstructiekostenverzekering dient een vereniging zich goed laat voorlichten. Tot slot even kort aandacht voor de kunstgrasverzekering die doorgaans een uitgebreide all-risk dekking biedt voor alle onverwacht ontstane schades aan het kunstgrasveld.

Periodiek informeren
Door na te gaan of het mogelijk is om alle vervaldata van de verschillende verzekeringen op elkaar af te stemmen kunnen alle polissen ieder jaar opnieuw goed worden beoordeelt. Het is raadzaam dat het bestuur zich periodiek laat informeren over de stand van zaken met betrekking tot de verzekeringsportefeuille.

Goed advies
Verzeker wat uw vereniging tegen kosten die de club zelf niet zou kunnen betalen. Spaar en neem maatregelen om schade te voorkomen. Volgens Interpolis worden de meeste schades op en rond de accommodatie veroorzaakt door criminaliteit, op de voet gevolgd door stormschade.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.