Sportimpuls biedt kansen voor verenigingen

De Sportimpuls is voor verenigingen een kans om nieuwe doelgroepen aan te boren en dus een kans op nieuwe leden! Verenigingen zijn door deze subsidie niet meer uitsluitend afhankelijk van gemeentelijke subsidies maar kunnen zelf rijkssubsidie aanvragen.


Voorwaarden

De aanvraag moet aan veel voorwaarden voldoen. Eén ervan is dat de vereniging gebruik maakt van één of meerdere activiteiten die staan beschreven op de ‘Menukaart Sportimpuls‘. Daarnaast moeten mensen worden bereikt die nog (te) weinig sporten en bewegen en ze moeten structureel blijven sporten.

Behoeften van sporters
De activiteitenplannen moeten gericht zijn op een uitbreiding en verbetering van het sport- en beweegaanbod waarbij de wensen en behoeften van potentiële sporters het uitgangspunt vormen. Tot slot is samenwerking met andere organisaties cruciaal. Het ingediende plan moet aansluiten bij het gemeentelijk sportbeleid, de vraag van de doelgroep en een gezamenlijk wijkgerichte aanpak.

Advies
Tijdens de eerste aanvraagronde zijn 899 aanvragen ingediend waarvan er 170 met de hoogste beoordeling zijn gehonoreerd. Een aanvraag moet zo goed mogelijk onderbouwd zijn. Dat is complex maar hoeft geen reden te zijn om deze kans voorbij te laten gaan.

Sportservice Midden Nederland heeft veel expertise in huis om verenigingen te ondersteunen en te adviseren bij de aanvraag. SMN heeft tijdens de eerste aanvraagronde zeven verenigingen ondersteund met een aanvraag en al deze aanvragen zijn goedgekeurd. De medewerkers geven vrijblijvend advies over wat zij voor u kunnen betekenen.

Uiterlijk 5 maart
Aanvragen voor de tweede ronde kunnen tot uiterlijk 5 maart worden ingediend. Wilt u advies over uw aanvraag Sportimpuls neemt u dan contact op met Simon Ott op 030 751 3852.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant