Integriteitsrisico’s voetbalwereld beter aanpakken

In het voetbal gaat zeer veel geld om. De sport is daarom vatbaar voor witwassen en andere duistere financiële praktijken. DNB stelt dat banken en trustkantoren meer moeten doen om bedreigingen, schimmige constructies en integriteitsrisico’s te voorkomen.

DNB deed onderzoek naar de risico’s in de voetbalsector op ‘maatschappelijk onbetamelijk gedrag’. Tevens werden de verantwoordelijkheden van financiële instellingen in kaart gebracht.

Integriteitsrisico’s in de voetbalsport

DNB vroeg 16 banken en 3 trustkantoren of zij rekening houden met de specifieke risico’s in de voetbalwereld. Het bleek dat 17 partijen de voetbalsport niet als specifiek risico hadden benoemd. “Bij specifieke klantgroepen kunnen zich integriteitsrisico’s voordoen die in analyses moeten worden benoemd”, stelt DNB.

Meer aandacht voor controle

“Meer aandacht voor de controle van transacties en diensten voor klanten in deze sector is daarom noodzakelijk.” De bank dringt aan op gerichte maatregelen zoals:

  • Onderscheid cliënten uit de voetbalsport of hun omgeving;
  • Verscherp het risicoprofiel;
  • Onderzoek de herkomst van middelen en vermogen;
  • Verscherp de controle van transacties in en rond de voetbalsport;
  • Besteed extra aandacht aan transacties rond bestuurders van BVO’s

Gesloten cultuur en perverse prikkels

De voetbalwereld is volgens DNB “een gesloten cultuur met perverse prikkels en mogelijkheden voor belangenverstrengeling. Tevens lopen instellingen de kans dat er sprake is van structuren om geldstromen te versluieren. “Dit maakt de voetbalsector kwetsbaar voor witwassen en andere integriteitsrisico’s”, stelt DNB. “Deze risico’s kwamen mede naar voren in FBI onderzoek naar de FIFA en de Panama Papers. En recent kwamen daar nog de zogeheten Football Leaks bij.”

Ook de entertainmentindustrie

“In de voetbalsector moeten de integriteitsrisico’s beter worden geadresseerd”, meent DNB. “Maar daarnaast moet scherper worden gelet op de dienstverlening aan bedrijven die aan de sport zijn gelieerd, zoals de entertainment bedrijven. Ook bij deze bedrijven dient meer te worden gedaan om integriteitrisico’s te voorkomen.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.