Wet werk en zekerheid knelt bij sportverenigingen

De Wet werk en zekerheid is mede bedoeld om werknemers met tijdelijke en flexibele contracten, beter te beschermen en sneller te laten doorstromen naar een vast contract. De wet doet echter nogal wat stof opwaaien omdat zich in de uitwerking nogal wat knelpunten voordoen.

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer met een tijdelijk contract, zoals een trainer, niet na drie jaar, maar al na twee jaar recht op een vast contract. Die aanpassing is voor sportverenigingen niet te betalen.

Tussenpozen in de Wet werk en zekerheid

Een werknemer die drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad, zonder een pauze van meer dan zes maanden, heeft recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die pauze was voor die datum drie maanden. Indien tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden ligt, begint het tellen opnieuw. Deze wijziging vormt een flink probleem voor sportverenigingen.

Vast contract vaak geen optie

Clubtrainers hebben ’s zomers vaak drie maanden vrij. Die periode was voor clubs tot 1 juli 2015 net lang genoeg om te voorkomen dat trainers te snel voor onbepaalde tijd in dienst kwamen. Trainers kunnen echter niet zes maanden worden gemist. Maar een vast contract zou voor clubs betekenen dat zij trainers ook gedurende de drie zomermaanden moeten doorbetalen. En dat is voor hen doorgaans te kostbaar.

Worsteling

Op 2 maart jl. werden, tijdens een gesprek met kamerleden, de eerste ervaringen met de Wet werk en zekerheid gedeeld. Ook de veel bekritiseerde ketenregeling, waar vele sportverenigingen en trainers mee worstelen, kwam ter sprake. Een worsteling die nog wel even zal duren, want minister Lodewijk Asscher heeft dit onderwerp doorgeschoven naar de onderhandelingen tussen werkgever- en werknemersverenigingen.

Terug naar drie maanden

“Kom maar met concrete voorstellen voor verbetering”, stelde Asscher. Dat is een duidelijke uitnodiging waarvan Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS, zegt: “Ga daar op in want de oplossing ligt voor het oprapen, het terugbrengen van de tussenpozen van zes naar drie maanden.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.