Sv Nieuw Utrecht loopt weer langs het randje

De gemeente Utrecht is overgegaan tot incassering van de schulden van sv Nieuw Utrecht waardoor de sportvereniging failliet dreigt te gaan. Daarom vragen GroenLinks, PvdA, Stadsbelang Utrecht en de Partij voor de Dieren aan wethouder Paulus Jansen om de incassobesluit te heroverwegen.

sv Nieuw Utrecht heeft grote moeite met het voldoen van de maandelijkse termijnen voor de uitstaande schuld, waardoor een betalingsachterstand is ontstaan.

Eerst de bank

De gemeente staat garant voor meer dan twee ton hypotheek. Dat moet in het geval van een incassoprocedure, onmiddellijk betaald worden. Van de uitstaande schuld van Nieuw Utrecht ziet de gemeente dan echter niets terug want bij een faillissement wordt eerst de bank afbetaald.

Organisator van de Attractiedagen

De club organiseerde dit jaar voor de vierde keer, de Attractiedagen, een sport- en spelevenement voor circa 5.000 kinderen uit de gemeente Utrecht. Het verdwijnen van de sportvereniging zou een groot verlies zijn voor dit evenement, maar eveneens voor een groot aantal Utrechtse voetballers, met en zonder beperking.

Langere afbetalingstermijn

sv Nieuw Utrecht heeft vanaf 2016 een bijna geheel nieuw bestuur dat de gemeente heeft aangegeven dat de voetbalvereniging de schuld wel kan aflossen, als de gemeente zou instemmen met een langere afbetalingstermijn.

Orde op zaken

De politieke partijen hebben gevraagd of sportwethouder Jansen de club een laatste kans zou willen geven om financieel orde op zaken te stellen en aan haar verplichtingen te voldoen. Dit onder de voorwaarde dat de gemeente Utrecht geen extra financiële steun aan de club zal hoeven geven en er na zes maanden een evaluatie plaatsvindt.

Voldoende sportverenigingen in de buurt

In 2014 startte de gemeente ook al een incassoprocedure die het voortbestaan van de club bedreigde. De wethouder stelde zich destijds op het standpunt dat er voldoende sportverenigingen in de buurt zijn waar de 300 spelers van sv Nieuw Utrecht terecht kunnen indien de club zou ophouden te bestaan. Bovendien zou daarmee de mogelijkheid ontstaan om op sportpark Rijnvliet een brede omnivereniging te vestigen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.