Verruiming btw-vrijstelling voor clubs een duur geintje

Verruiming btw-vrijstelling voor clubs een duur geintje

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan btw verrekenen. Staatssecretaris Wiebes gaf al in 2016 aan dat de btw-vrijstelling moet worden aangepast. Hierdoor wordt het ‘gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ door een niet-winst beogende instelling, niet langer gezien als een btw-belaste prestatie.

Aanpassing van de btw-vrijstelling zal tot extra kosten leiden. De rekening komt uiteindelijk terecht bij de gebruiker van de accommodatie, doorgaans de sportvereniging en haar leden.

Btw-voordeel

Veel sportparken hebben een aparte stichting die een accommodatie ter beschikking stelt aan een club. Zo’n stichting kan de btw over investeringen verrekenen. Over het ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ brengt de stichting het lage btw-tarief van 6% in rekening. De club kan die verschuldigde btw niet verrekenen. Maar omdat de aftrek voor de stichting veelal het 21%-tarief betreft is er sprake van een btw-voordeel.

33 euro per jaar

“Sportstichtingen kunnen jaarlijks ruim 100 miljoen euro btw verrekenen. Dat bedrag zal door sportclubs op een andere manier gefinancierd moeten gaan worden”, stelt directeur Dick Zeegers van de SWS. “De kans is groot dat leden meer contributie moeten gaan betalen, gemiddeld zo’n 33 euro per lid per jaar.”

Hogere huur sportclubs

De te verrekenen btw door overheden wordt door de VSG geschat op ruim 200 miljoen euro per jaar. Indien de btw-vrijstelling wordt aangepast zullen gemeenten deze gaan doorberekenen, bijvoorbeeld via hogere huur voor de clubs. De verhoging van de contributie kan uiteindelijk dus nog hoger uitpakken.

Compensatie noodzakelijk

Zeegers: “Als de btw-vrijstelling wordt aangepast biedt compensatie door de overheid de enige uitkomst. De overheid krijgt immers miljoenen euro’s btw extra binnen. Zonder compensatie zal de sportinfrastructuur verslechteren en zullen veel sportclubs het loodje leggen.” Het lijkt sportminister Edith Schippers overigens ondenkbaar dat de btw-vrijstelling komt te vervallen, zonder dat er sprake is van een compensatie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant