Liquiditeit sportverenigingen verder verslechterd

De liquiditeit bij sportverenigingen is weer verder verslechterd

Ook in 2016 is de liquiditeit bij sportclubs verslechterd. Dit concludeert Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) na de toetsing van ruim 1.500 sportorganisaties. De financiele slagkracht is de afgelopen jaren stelselmatig verminderd. Eind 2016 wordt nog slechts 40% van de clubs met ‘goed’ of ‘uitstekend’ beoordeeld. In 2010 was dat nog 59%.

Veel sportclubs zijn afgezakt naar de categorie ‘redelijk’. Deze clubs kunnen de aflossingen aan de bank (nog) keurig voldoen maar bouwen geen liquiditeit op voor hun toekomst.

Geen geld meer opzij zetten

Steeds meer penningmeesters zijn niet langer in staat om geld voor de club opzij te zetten voor investeringen. Veel clubs teren op het ogenblik flink in op hun nog aanwezige liquiditeit. Bij veel clubs zullen problemen gaan ontstaan zodra er in de toekomst geïnvesteerd zal moeten worden in het clubgebouw of in de velden.

Rente en aflossingen

Historisch gezien wordt door clubs de helft van de investeringen bij een bank geleend. Maar omdat de clubs steeds minder geld in kas hebben zal het extern te financieren deel van de investering in de komende jaren zeker verder gaan stijgen. Dan rijst de vraag of deze clubs de rente en aflossingen op kunnen blijven vangen binnen de exploitatie.

Vergadering bij NOC*NSF

De problemen rond de slechtere liquiditeit zijn op 14 februari uitvoerig besproken tijdens een vergadering die NOC*NSF belegde met diverse belangenclubs in de sport. Een ander belangrijk onderwerp in deze bespreking was de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen. Er werd gekeken welke belang de partijen aan de sport hechten en welke boodschap de georganiseerde sport voor de potentiële coalitiepartners heeft.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant