Daling inkomsten bij meeste sportclubs gestopt

De daling van de inkomsten bij de meeste sportclubs is gestopt

Na bevraging van ruim 1.600 sportorganisaties door de SWS, blijkt de financiële situatie in 2017 te zijn gestabiliseerd. Voor het eerst sinds jaren nemen de inkomsten van de clubs weer toe.

 

De SWS constateert dat de verschillen per sport en per club groot kunnen zijn. Niet alle clubs lijken erin te slagen om geld opzij te zetten voor toekomstige investeringen.

Kwalificaties

Sinds 2010 nam het percentage clubs met de kwalificatie ‘goed’ of ‘uitstekend’ af. Van 59% in 2010 tot 41% eind 2016. Dit laatste percentage komt overeen met het percentage van eind 2017.

De categorie met een kwalificatie ‘redelijk’ is toegenomen en bedraagt nu ruim 52%. Deze groep is echter niet of nauwelijks in staat om inkomsten te reserveren voor investeringen.

Inkomsten uit 3 bronnen

Gemiddeld is er bij de sportorganisaties die in 2017 zijn getoetst, sprake van een toename van inkomsten. Daarbij is met name gekeken naar de opbrengst uit contributie, de kantine en van sponsors.

Bij elk van deze bronnen blijkt er sprake te zijn van een stijging. Bij contributie is die stijging 2,4%, bij sponsoring 3,2% en voor de kantine 3,6%.

Grote verschillen

Niet iedere sportclub zag de inkomsten in 2017 toenemen. SWS constateert dat de verschillen groot zijn. Circa 57% van de clubs noteert een stijging van de inkomsten uit contributie maar bij 43% was er juist sprake van een daling.

De 3,2% stijging van de sponsorinkomsten blijkt toe te schrijven aan de helft van de clubs die deze inkomsten zag toenemen. Voetbalclubs profiteren gemiddeld genomen minder van de stijging van sponsoropbrengsten dan de tennis- en hockeyclubs.

Omzet uit de kantine

Ook de omzet uit de kantine laat een wisselend beeld zien. Zo’n 56% van de clubs noteert hier een plus maar bij 43% is nog sprake van een daling. Maar bij 1% van de sportclubs zijn de opbrengsten van de kantine gelijk gebleven.

Voetbal, tennis en hockey

Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar type sport, dan valt op dat de inkomsten bij hockeyclubs het meeste toenemen terwijl tennisclubs juist met een daling kampen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantSportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten