Neemt Haaglandia een loopje met de gemeente?

“Haaglandia en de gemeente Rijswijk staan lijnrecht tegenover elkaar en de sportieve toekomst van vv Haaglandia hangt aan een zijden draadje”, zo meldt Omroep West. De gemeente heeft de huur opgezegd waardoor Haaglandia per 1 juli zonder complex verder dreigt te moeten of op zoek moet naar een andere accommodatie. De wethouder is er klaar mee.

Sportwethouder René van Hemert: “Wij hebben met de club meerdere gesprekken gevoerd naar aanleiding waarvan enige regelingen zijn getroffen die door het verenigingsbestuur niet nakomt.”

Huur Haaglandia opgezegd

Voor de heer Van Hemert is de maat vol. In het meest recente gesprek deelde de gemeente het clubbestuur mede dat de verhuur per 1 juli zal worden stopgezet. Op haar website reageert het bestuur van Haaglandia geschokt. De club geeft aan dat in een goed eerste gesprek tussen Haaglandia en de gemeente Rijswijk een concrete oplossing is neergelegd om de financiële problemen van de club te boven te komen.

Terstond de wacht aangezegd

“Maar in een tweede gesprek werd ons vrijwel direct medegedeeld dat Haaglandia per 1 juli de wacht wordt aangezegd. Dit kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel temeer omdat wij als bestuur een serieus voorstel hebben gedaan om de financiële problemen op te lossen. Het college wilde echter niet inhoudelijk met ons over dit voorstel praten.”

Besluit ongedaan maken

“Dit besluit van BenW van de gemeente Rijswijk maar met name ook het tijdstip waarop, zet ons feitelijk met de rug tegen de muur. Natuurlijk zitten wij niet stil en ondernemen wij actie om dit besluit ongedaan te maken. Wij bereiden al juridische stappen richting gemeente voor. Daarnaast hebben wij de gemeenteraad direct per brief benaderd en een deel van de 29 gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een informatief gesprek op 3 mei jl.”, aldus clubvoorzitter Henk de Haas.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.