Financiële status sportverenigingen niet verslechterd

Hogere inkomsten uit de exploitatie van de bar en meer opbrengsten uit contributies in combinatie met het snijden in de uitgaven heeft tot gevolg gehad dat de financiële status van sportverenigingen in 2014 niet substantieel is verminderd. Een negatieve tendens die wel in de laatste vijf jaar zichtbaar was.

Bezuinigingen en hogere kantine- en contributie-inkomsten hebben in 2014 geen verslechtering van de financiële status van sportverenigingen te zien gegeven.SWS is blij met de trendbreuk maar ziet voorziet problemen voor verenigingen om investeringsliquiditeit voor de toekomst op te bouwen.

Redelijk
Circa 50% van de door de SWS gecontroleerde verenigingen kent een redelijke financiële status. Twee jaar eerder werd aan ruim 30% van deze organisaties nog een hogere kwalificatie toegekend. Het percentage verenigingen waarvan de financiële situatie als problematisch of matig wordt gewaardeerd, is in 2014 vrijwel gelijk gebleven.

Kwalificaties 2014
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ontvangt van bijna 1.400 sportorganisaties de jaarstukken die – in verband met de in het verleden afgegeven borgstelling – jaarlijks worden gecontroleerd. Over 2014 beoordeelde SWS de financiële status van sportverenigingen in de portefeuille voor:

  • 9% van de verenigingsdossiers als uitstekend
  • 36% van de verenigingsdossiers als goed
  • 46% van de verenigingsdossiers als redelijk
  • 6% van de verenigingsdossiers als matig en
  • 2% van de sportverenigingen als problematisch

Ruim 90% procent van de clubs lijkt voldoende in staat om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die zij zijn aangegaan.

Kantine-opbrengsten
SWS constateerde over 2014 wel een terugloop van de opbrengsten uit sponsoring met gemiddeld bijna 4%. In 2013 stond de sponsoring ook al onder druk. De verenigingen weten dit te compenseren door hogere inkomsten (4%) die worden verkregen uit contributies en kantine-opbrengsten. Voor de contributieopbrengst geldt dat deze stijging ook over 2013 al zichtbaar was (3,5% hoger). De kantineopbrengsten zijn in 2014 voor het eerst weer gestegen.

Gemeentelijke bezuinigingen
Het Mulier Instituut stelde in 2013 vast dat 93% van de gemeenten óf al heeft bezuinigd óf dat in de collegeperiode 2014-2018 zal doen. Dit zal voor sportclubs veelal resulteren in hogere huurkosten voor de sportaccommodatie. De constatering dat de financiële status vrijwel gelijk is gebleven, is volgens SWS-directeur Dick Zeegers “geen teken dat de sportclubs achterover kunnen leunen want een aantal bezuinigingen treedt nu pas in werking.”

Waakzaamheid
Volgens Zeegers is de rol van de sportvereniging flink veranderd. “We zien steeds meer dat verenigingen het financieel lastig hebben. Dit heeft er ook regelmatig toe geleid dat verenigingen worden opgeheven.” Schrikbarend is dat volgens Zeegers nog niet “maar waakzaamheid is geboden.”


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.