Financiële positie verenigingen verzwakt

“Het gaat slecht met de duizenden sportclubs in ons land”, zo constateert de SWS. De financiële positie van verenigingen verzwakt. Sponsors verlagen hun bijdrage of zien zelfs af van sponsoring. Daar bovenop komen de lagere kantine-inkomsten en hogere huren voor accommodaties die gemeenten verhuren.

De financiële positie van sportverenigingen zwakt af volgens de Stichting Waarborgfonds SportTrend
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is in 1980 opgericht op initiatief van de Nationale Sporttotalisator (De Lotto). Dick Zeegers is directeur van deze stichting die sportverenigingen op het gebied van financiën adviseert. “We hebben van circa 1.200 sportorganisaties de jaarstukken bekeken en we constateren dat de financiële positie van de clubs langzamerhand verslechtert.” Zeegers spreekt van een trend. “Het is een sluimerend effect. Ieder jaar worden de problemen groter.”

Liquide middelen
“Bij het bekijken van de jaarstukken zijn uitsluitend de sportverenigingen meegenomen met een eigen accommodatie”, zegt Zeegers. “Op zich spelen clubs redelijk goed in op de veranderende situatie. Waar we ons zorgen over maken is dat we zien dat de financiële positie van veel verenigingen van goed naar redelijk afzwakt. Clubs die wij als goed kwalificeren bouwen liquide middelen op voor de toekomst. Clubs die wij als redelijk kwalificeren bouwen zien daar vooralsnog geen kans toe.”

Inherent aan het hebben van een eigen accommodatie is dat er vroeg of laat investeringen moeten worden gedaan. “Het is maar de vraag of die clubs in de toekomst kunnen investeren in hun verenigingsaccommodatie”, aldus Zeegers.

Ledenuitstroom
André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) herkent het gesignaleerde probleem. “De sportverenigingen hebben weinig weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen. Die tegenvallers zitten in zaken als de terugloop van inkomsten uit sponsoring, baromzet, Toto en Lotto. In mindere mate aan de contributiekant hoewel hier en daar wel zichtbaar is dat verenigingen het moeilijk krijgen door ledenuitstroom.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.